مجله نوجوان 241 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 241 صفحه 27

خانه ای در دندان ما میکروب ها چند وقتی است که بی خانه شده ایم ، حتماً می پرسید چرا ؟ برای این که چند وقت پیش در دهان فرهاد ، برو و بیایی داشتیم او پسر خوبی بود ! چون دندانش را مسواک نمی زد و از مسواک بدش می آمد . دهان فرهاد خانه ما شده بود . خوب غذا می خوردیم و خوب می گشتیم . تازه ما میکروب ها به مهمانی هم می رفتیم . از این دندان به دندان همسایه ها می رفتیم و ازغذا های همسایه نوش جان می کردیم . میکروب های دیگر هم گاه گاهی به خانه ی من که دندان آسیاب بود می آمدند و من حسابی از آن ها پذیرایی می کردم . جای مان حسابی گرم و نرم بود . موقع خواب فرهاد ، غذا خوردن مان شروع می شد . بعد از غذا با هم بازی می کردیم و برای هم آواز میکروب در دندان می خواندیم . هی . . . . چه روزگاری داشتیم ! یادم می آید یک روز ما میکروب ها مسابقه فوتبال برگزار کردیم . تازه من یک گل هم زدم . یک روز مسابقه دندان نوردی داشتیم . از دندان ها بالا می رفتیم و با چکش به جان دندان ها می افتادیم . اما یک روز اتفاق بدی برای ما افتاد . یکی از دندان های فرهاد درد گرفت . او به دکتر رفت . دکتر گفت که باید مسواک بزند ، وای چه قدر از مسواک بدمان می آید . اما فرهاد مسواک نزد و حسابی آجیل و شیرینی خورد . چون عید بود و او نمی خواست خوراکی های خوشمزه عید را از دست بدهد . فرهاد شب خواست بخوابد که دوباره دندان درد گرفت . مجبور شد مسواک بزند . چه لحظه های بدی برای ما بود ! خیلی از میکروب های همسایه به خاطر مسواک و بوی خمیر دندان مردند ، اما من وچند تا از دوستانم توانستیم از ان خانه خوب فرار کنیم . حالا من یک میکروب تنها هستم . دوست دارم خانه ای مثل دهان فرهاد داشته باشم . از بچه هایی که آجیل و شیرینی زیاد می خورند ، می خواهم که در این روز های عید به فکر من هم باشند و مرا به دهان خودشان راه بدهند . با تشکر فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید . (قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک صادرات) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستان ها با پست عادی هر نسخه هزار ریال . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال . هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستان ها با پست سفارشی هز نسخه هشت هزار ریال . برای کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت شماره های گذشته و یا ارسال مجله به خا رج از کشور باامور مشترکین ، تلفن 66706833 و دور نگار 66712211 تماس حاصل فرمائید . نام و نام خاناودگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن و کلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی اشتراک از شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد پستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 241صفحه 27