مجله نوجوان 242 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 242 صفحه 24

نقل و نمک علی مهرنوش هفت شین نوروزی توی اتاقم به مناسبت سال نو ، یک سفره پهن کردم به نام سفره هفت شین ، دوستانم را در تعطیلات به خانه ام دعوت می کنم تا از این سفره استفاده کنند . این هم سفره هفت شین من . 1- شکلات : به بابا گفتم به جای سنجد ، شکلات بخرد ، چون دهان را خوشبو می کند؛ ولی سنجد دهان آدم را یه جوری می کند . 2- شیر : من دشمن سیر هستم ، چون وقتی سیر می خورم تا چند روز نمی توانم با کسی حرف بزنم . به همین خاطر یک شیشه شیرگاو نشان سر سفره گذاشتم . 3- شیرینی : کی از شیرینی بدش می آید ؟ من یک جعبه شیرینی روی سفره گذاشتم و در آن را محکم بستم تا کسی دست به سوی آن دراز نکند . زندگی باید مثل شیرینی شیرین باشد . 4- شیلنگ : در تعطیلات نوروز باید به یاد ناظم مدرسه باشیم . به همین خاطر یک شیلنگ قرمز روی سفره گذاشتم تا به بچه ها بگویم به همین زودی تعطیلات تمام می شود . 5- باز هم شیر : این شیر خوراکی نیست به جای ماهی سفره ی هفت سین عکس یک شیر درنده ی جنگل را گذاشتم تا به همه بگویم ، من مثل شیرم ، خیلی دلیرم . 6- شرمنده : یک کاسه را پر کردم از کاغذ های رنگی و روی آن نوشتم شرمنده . کاغذ های رنگی جای سکه ی سفره ی هفت سین را می گیرد . هر کسی به مهمانی می آید کاسه را جلویش می گیرم تا یکی بردارد و من بگویم : شرمنده ، پول ندارم که عیدی بدهم . 7- شورش را در نیاور ! این جمله است که قاب گرفته ام و وسط سفره گذاشتم اگر مهمانی در خوردن و حرف زدن زیاده روی کرد . این جمله را به او نشان می دهم . راه هایی برای عصبانی کردن دیگران در مهمانی اگر به مهمانی رفتید ، سعی کنید غذا را پر سر و صدا بخورید . غذا از دهان تان هم ریخت بیرون ، عیبی ندارد ، با این کار پدر و مادر را عصبانی تر می کنید . اگر خواستید صاحب خانه را عصبانی کنید ، پارچ آب را بردارید و بیندازید روی سفره ، راه دیگر این است داد بزنید : "وای یک سوسک توی غذای من پیدا شده ." مبصر روز اول آقا معلم آمد سر کلاس و پرسید : "بچه ها کی می خواهد مبصر شود ؟ " همه بچه ها از جایشان بلند شدند ، بجز یک نفر ، معلم با تعجب از کسی که نشسته بود پرسید : "پسرم ، تو نمی خواهی مبصر شوی ؟" - نه آقا من می خواهم پزشک شوم . آب فروش مغازه من پر از آب است : آب شیرین ، آب شور ، آب سرد ، آب گرم ، کسانی که برای کار های مختلف نیاز به آب دارند ، به مغازه من بیایند ، بدو که آتش زدم به مالم . آب فروش

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 242صفحه 24