مجله نوجوان 243 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 2

دیروز درخت ها در خواب زمستانی بودند و شاخه ها بی برگ و بار ! دشت ها و مزرعه ها خشک . نشان از سرسبزی و جوانه ها نبود . زمتسان باید درخت سفر می بست و بهار می رسید . بهار رسید ! . . تو ، خدایا بهار را دوباره به ما هدیه دادی . تو ، باز زنده کردی طبیعت را ، این همه زیبایی جز از استاد بی همتایی چون تو ، مگر ممکن بود و هست ؟ ! خدایا ! چگونه می توانیم قدر شناس نعمت های فراوان تو باشیم ؟ باز هم به یاد ما باش .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 2