مجله نوجوان 243 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 7

گردنبند طلا روزی ، یک خانم ایتالیایی که شغلش معلمی و دینش مسیحیت بود . نامه ای آکنده از ابراز محبت وعلاقه نسبت به امام و راه ایشان ، همراه با یک گردنبند طلا برای ایشان فرستاده بود ، وی متذکر شده بود که این گردنبند را که یادگار آغاز ازدواجم است و به همین جهت آن را بسیار دوست دارم ، به نشان علاقه و اشتیاقم نسبت به شما و راهتان تقدیم می کنم . مدتی آن را نگه داشتیم و بالاخره با تردید از این که امام آن را می پذیرند یا نه . همراه با ترجمه ی نامه خدمتشان بردیم ، نامه به عرض ایشان رسید؛ گردنبند را نیز گرفتند و روی میزی که در کنارشان قرار داشت ، گذاشتند . دو سه روز بعد ، دختر بچه ی دو یا سه ساله ای را آوردند که پدرش در جبهه مفقودالاثر شده بود . امام وقتی متوجه شدند ، فرمودند : الان بیاوریدش داخل . سپس او را روی زانوان خود نشاندند و صورت مبارکشان را به صورت بچه چسبانیده و دست بر سر او کشیدند . حالتی که نسبت به فرزندان خودشان ، هم از ایشان دیده نشده بود . مدتی به همین حالت ، آهسته با آن دختر بچه سخن گفتند . با آن که فاصله ی ما با ایشان کمتر از یک ونیم متر بود . شنیدن حرف های ایشان برای ما دشوار بود . بچه که افسرده بود بالاخره در آغوش امام خندید و به دنبال آن ، انگار امام هم احساس سبکی و انبساط خاطر کردند . آنگاه دیدم که ایشان ، همان گردنبندی را که آن خانم ایتالیایی فرستاده بود ، برداشتند و بر گردن دختر بچه انداختند . . دختر بچه در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید ، از خدمت امام بیرون رفت ! حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین رحیمیان : در سایه ی آفتاب : ص 149 . فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید . (قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک صادرات) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستان ها با پست عادی هر نسخه هزار ریال . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال . هزیته ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستان ها با پست سفارشی هز نسخه هشت هزار ریال . برای کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت شماره های گذشته و یا ارسال مجله به خا رج از کشور باامور مشترکین ، تلفن 66706833 و دور نگار 66712211 تماس حاصل فرمائید . نام و نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن و کلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی اشتراک از شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد پستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 7