مجله نوجوان 243 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 12

در خواب از کنارش می گذرم الیزابت گریور مترجم : اسدالله امرایی اشاره : الیزابت گریور متولد 1964 است و از نویسندگان فعال به شماره می رود . در محضر استاد آن داستان مثل گریس پالی شرکت داشته است . رمان بیدار و دزد عسل از آثار اوست و در مجلاتی مثل پلاشرز ، نیویورک ، استوری و بوستون ریویو می نویسد . امروز صبح ، دم دمای طلوع آفتاب ، دراز که کشیده بودم و خوابم برد ، مادر بزرگم ربکا که دوسال پیش تو همین هفته مرده بود ، به دیدنم آمد . او را توی اتاقی می بینم . از کنار کسی می گذرم تا به او برسم . آن

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 12