مجله نوجوان 243 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 17

برج میلاد نازنین گودرزوند ایران خیلی قشنگه ، ما توی ایران ساختمون های بلند زیاد داریم . من ساختمونهای بلند رو خیلی دوست دارم . دوست دارم برم بالای یه ساختمون بلند وایسم و از اون بال همه جا رو ببینم . آدم وقتی وسط یه ساختمون بلند می ایسته خیلی کیف داره . انگار همه چی کوچیک می شه و من بزرگ می شم ایران خیلی قشنگه یه برج خیلی بلند تو ایران هست . خیلی خیلی بلنده ، اسمش برج میلاده .بابای من با یه عالمه از دوستاش برج میلاد رو ساختن . آخه بابای من مهندسه . ایران خیلی قشنگه برجاش خیلی بلنده وقتی بابا با دوستاش تازه می خواستن برج میلاد رو بسازن از بابا پرسیدم : بابا برج میلاد از قد من بلندتر می شه ؟ بابا خندید و گفت : خیلی بلند می شه . گفتم : بابا قد برج میلاد از قد شما هم بلند تر می شه ؟ بابا خندید وگفت : خیلی خیلی بلندتر می شه . گفتم : بابا قد برج میلاد از قد درخت ها هم بلندتر می شه ؟ بابا گفت : آره خیلی بلندتر می شه . گفتم : اَاَاَ ه ه ه . . . گفتم : بابا قد برج میلاد از قد ساختمون های خیلی بلندی که تا حالا دیدم هم بلندتر می شه ؟ بابا گفت : بله پسرم خیلی بلندتر می شه گفتم : اَاَاَ . . . فکرش رو بکن از اون بالا تهران چه شکلیه . با خودم فکر کردم اَه پسر فکرش روبکن از او بالا همه چی خیلی کوچیک می شه . مثلاً ماشین بابا حتماً از اون بالا قد مورچه می شه . بعد منتظر شدم تا ساختن برج میلاد تموم بشه . یه روز ، دوروز ، صدروز ، هزارروز . . بالاخره ساختن برج میلاد تموم شد . من هم بزرگتر شدم . اما باز هم برج میلاد به نظرم خیلی بلنده ، به اندازه فاصله ابرا تا زمین !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 17