مجله نوجوان 243 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 243 صفحه 34

جدول بی نقطه نرگس فراهانی افقی 1- فنا و نیستی 2- ادامه دهند و ثابت قدم 3- بجا آوردن - سنگ سرخ قیمتی 4- اسناد - گنجه ی نگهداری لباس و وسایل 5- هم نوا - بی خانمان و دربدر 6- قصد و آهنگ کاری کردن 7- ورزش مادر - هه ، رویهم . 8- خوراک سبزیجات خام - درد 9- دستگاه تشخیص موقعیت جسمی در زمین یا آسمان - سطح لیز و سراشیب 10- رسوب مایعات در ته ظرف - مهربانی ها 11- بریدن شاخه های زائد - روی شکم خوابیدن 12- افسر ارتش بالاتر از سروان 13- دعا عمودی : 1- از حبوبات . 2- صاف و مسطح . 3- یاری کننده - زبان بسته 4- ناز و کرشمه و تقلید ساختگی - آنچه از کشوری به کشور دیگری ارسال شود . 5- درمان و معالجه کردن - قاضی 6- رفتار مسالمت آمیز - از درختان همیشه سبز 7- مفعول بی واسطه - زبانه ی آتش 8- ابله و نادان - از عوارض آلودگی صوتی 9- وارونه - سود حاصل از انجام کاری 10- پر و مالامال - سپیده دم 11- آموختنی آموزگار - نشان 12- صدای شادی 13- از اشکال هندسی .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 243صفحه 34