مجله نوجوان 245 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 30

گفتوگو با جوانی که آرزوهای بزرگ در سر دارد پژمان قلعهنویی: از همین حالا طلای آسیا را روی سینه من ببینید! محمدرضا نصرالهزاده قد و قامت تنومندی دارد و لبخند لحظهای از چهرهاش دور نمیشود. در اوج جوانی کمحرف نشان میدهد. به قول خودش بیشتر از اینکه بخواهد حرف بزند سعی میکند برای رسیدن به اهدافش فکر کند. متولد سال 1370 در استان گلستان، شهرستان کدوکوی است. یکسال است به صحنه ورزش و رشته پرتاب چکش روی آورده و در این مدت پیشرفتی باورنکردنی داشت. با 190 سانتیمتر قد و 100 کیلو وزن تا به امروز در رده سنی نوجوانان و جوانان افتخارات بسیاری را به دست آورده است. او با قهرمانی نوجوانان ایرانی در شهرهای یزد و تهران، سه بار قهرمانی جوانان یکبار در اهواز ودو بار در اهواز، کسب عنوان هفتمی نوجوانان آزاد جهان در ایتالیا و... بخشی از عناوین بدست آمده توسط این جوان مستعد گرگانی است. پژمان قلعهنویی با پرتاب چکش به طول 70 متر در حال حاضر رکورددار نوجوانان ایرانی است و بعید هم بهنظر میرسد که کسی بتواند به این زودیها رکورد او را بشکند. او امسال به رده سنی جوانان آمده و خودش را برای رقابتهای قهرمانی آسیا در ویتنام آماده میکند، رقابتهایی که قرار است اواسط تیرماه سال جاری برگزار شود. با جوان اول پرتاب چکش ایران گفتوگویی را انجام دادهایم که با هم میخوانیم. * از خودت بگو، چگونه و توسط چه کسی کشف

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 30