مجله نوجوان 246 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 28

ورزشی برنامه ی کامل بازی های جـ گروه (1) آفریقای جنوبی مکزیک اروگوئه فرانسه آفریقای جنوبی 21 خرداد مکزیک اروگوئه 21 خرداد فرانسه آفریقای جنوبی 26 خرداد اروگوئه فرانسه 27 خرداد مکزیک مکزیک 1 تیر اروگوئه فرانسه 1 تیر آفریقای جنوبی گروه (2) آرژانتین نیجریه کره جنوبی یونان آرژانتین 22 خرداد نیجریه کره جنوبی 22 خرداد یونان آرژانتین 27 خرداد کره جنوبی یونان 27 نیجریه یونان 1 تیر آرژانتین نیجریه 1 تیر کره جنوبی گروه (3) انگلستان آمریکا الجزایر اسلوونی انگلستان 22 خردا آمریکا الجزایر ر 23 خرداد اسلوونی انگلستان 28 خرداد الجزایر اسلوونی 28 خرداد آمریکا آمریکا 2 تیر الجزایر اسلوونی 2 تیر انگلستان گروه (4) آلمان استرالیا صربستان غنا آلمان 23 خرداد استرالیا صربستان 23 خرداد غنا آلمان 28 خرداد صربستان غنا 29 خرداد استرالیا استرالیا 2 تیر صربستان غنا 2 تیر آلمان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 28