مجله نوجوان 246 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 29

ـام جهانی2010 آفریقای جنوبی گروه 5 هلند دانمارک ژاپن کامرون هلند 24 خرداد دانمارک ژاپن 24 خرداد کامرون هلند 29 خرداد ژاپن کامرون 29 خرداد دانمارک دانمارک 3 تیر ژاپن کامرون 3 تیر هلند گروه 6 ایتالیا پاراگوئه نیوزلند اسلواکی ایتالیا 24 خرداد پاراگوئه نیوزلند 25 خرداد اسلواکی ایتالیا 30 خرداد نیوزلند اسلواکی 30 خرداد پاراگوئه پاراگوئه 3 تیر نیوزلند اسلواکی 3 تیر ایتالیا گروه 7 برزیل کره شمالی ساحل عاج پرتغال برزیل 25 خرداد کره شمالی ساحل عاج 25 خرداد پرتغال برزیل 30 خرداد ساحل عاج پرتغال 31 خرداد کره شمالی کره شمالی 4 تیر ساحل عاج پرتغال 4 تیر برزیل گروه 8 اسپانیا سوئیس هندوراس شیلی اسپانیا 26 خرداد سوئیس هندوراس 26 خرداد شیلی اسپانیا 31 خرداد هندوراس شیلی 31 خرداد سوئیس سوئیس 4 تیر هندوراس شیلی 4 تیر اسپانیا

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 29