مجله نوجوان 251 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 251 صفحه 6

آفتاب مهربانی مقام و کرامت و رسالت زن نقش حساس زن در بنای جامعه اسلامی زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعة اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا میدهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، میتواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی را بهعهده بگیرد. صحیفه امام؛ ج 4، ص 436. سهم بیشتر بانوان در نهضت انقلاب بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند و امروز هم که در پشت جبههها مشغول فعالیت هستند، سهم آنها بیشتر از دیگران است و در تربیتی که اشتغال دارند، چه تربیت کودکانشان و چه تربیت خردسالانشان و چه تربیتهایی که در کلاسها و جاهای دیگر مجالس دارند، باز سهم بزرگی در این انقلاب دارند. همان؛ ج 14، ص 355. وقف جان و جوانان بانوان ایران جانشان را، جوانانشان را، وقتشان را وقف اسلام کردند و اسلام را به اینجا رساندند. و امیدواریم که از این به بعد هم از این بالاتر بشود، و مطمئن باشید که تا شماها در صحنه هستید و شماها متعهد به اسلام هستید و جوان میدهید و جوان تربیت میکنید، این اسلام به پیش برود. همان؛ ج 19، ص 185. بانوان، عزیز ملتند در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربیت میشود. شماها عزیز ملت هستید؛ پشتوانة ملت هستید. شماها در تحصیل کوشش کنید که برای فضایل اخلاقی، فضایل اعمالی مجهز شوید. شما برای آتیة مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید. دامن شما یک مدرسهای است که در آن باید جوانان بزرگ تربیت بشود. شما فضایل تحصیل کنید تا کودکان شما در دامن شما به تربیت برسند. همان؛ ج 6، ص 521. خدمت بانوان به اسلام شماها مردان و زنانِ شیر در ایران تربیت میکنید. دامن شما دامن عصمت و عفت و عظمت است. شماها موظف هستید که اولاد خودتان را خوب تربیت کنید؛ اسلامی تربیت کنید، انسانی تربیت کنید، مجاهد تربیت کنید. همان؛ ج 6، ص 501. عبرت کشورهای اسلامی از زنان ایران امید است که زنان سایر کشورهای اسلامی، از تحول معجزهآسایی که برای زنان ایران در اثر انقلاب بزرگ اسلامی حاصل شد، عبرت گرفته و بکوشند تا جامعة خود را اصلاح نمایند و کشورهای خود را به آزادی و استقلال برسانند. همان؛ ج 14، ص 317. مقام والای زن ما میخواهیم زن به مقام والای انسانیت خودش باشد نه مَلعَبه* باشد؛ نه ملعبه در دست مردها باشد، در دست اراذل باشد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. * بازیچه. صحیفه امام؛ ج 6، ص 300

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 251صفحه 6