مجله نوجوان 43 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 43 صفحه 12

می خوام زنده بمانم جانوران طی زمانی طولانی راه های گوناگونی برای دور ماندن از دسترس شکارچیان به وجود آورده اند. پنهان ماندن یکی از بهترین راهها برای زنده ماندن است . ملخ سبزی که در چمنزار گشت می زند ، از هم رنگ بودن خود با چمن ها سود می برد . دندان ها و چنگالهای تیز هم به برخی جانوران کمک می کند که مبارزه کنند . گاهی نیز فرار کردن تنها چاره کار است . به هر حال ، هر جانوری با هر روشی باید تلاش کند در فهرست غذای جانوران دیگر قرار نگیرد . استاد پنهان کاری برخی جانوران شبیه جایی هستند که در آن جا زندگی می کنند برای این که ببینیم این روش چگونه کار می کند ، بهتر است به این اژدهای دریایی برگ مانند نگاه کنیم . شاید تا کنون نام چنین جانوری را نشنیده باشید ، اما باید بدانید که استاد پنهان کاری است . پوست بدن اژدهای دریایی مانند برگ است . این پوست به جانور کمک می کند که شبیه قطعه ای جلبک به نظر برسد . یک شکارچی گوشتخوار و گرسنه از هر چیزی که به جلبک شباهت داشته باشد ، دوری می کند. پوست برگ مانند بخشی از هنر پنهان کاری اژدهای دریایی است . باله های جانور نیز در پنهان کاری او نقش دارند . آنها کوچک هستند و به آهستگی اژدها را در خلال آب به جلو می رانند . از این رو ، اژدها به قطعه ای جلبک می ماند که شناور شده است . دهان اژدهای دریایی پنهان کاری اش را کامل می کند . این دهان به بخش ساقه مانند جلبک دریایی می ماند . حتی برگهای کوچکی در انتهای آن وجود دارد ! اما در حقیقت لوله ای است که مانند نی نوشابه عمل می کند و برای خوردن غذای مورد علاقه اش ، شپش های دریایی ، بسیار مناسب است . انگشت نما شدن اژدهای دریایی برگ مانند برای سالم ماندن به پنهان کاری روی آورده است . اما جانوران دیگری با به نمایش گذاشتن رنگ هایشان سالم می مانند . آنها می خواهند جانوران دیگر آنها را ببینند . دانشمندان این رنگهای روشن را رنگ های هشدار دهنده می نامند . این رنگها به شکارچیان می گویند که دوری بمانید . شاید شما جانورانی را دیده باشید که رنگ های هشدار دهنده دارند . برای مثال، به حشره هایی فکر کنید که در روزهای گرم کنار شما وزوز می کنند . وقتی یک مگس به شما نزدیک می شود ، با مگس کش او را دور می کنید . اما اگر یک حشره زرد رنگ روی صورت شما پرواز کند ، چه می کنید ؟ آیا باز هم با مگس کش به جانش می افتید ؟ یا خودتان را از او دور می کنید ؟ درست حدس زدید. رنگ زردیک رنگ هشدار دهنده است. این رنگ به شما می گوید که حشره زرد رنگ ممکن است یک زنبورخطرناک باشد . شما مناسب می دانید که این حشره ها را اذیت نکنید. برخی ملخ ها رنگهای روشن خودشان را به نمایش می گذارند . تعدادی از آنها قرمز و آبی هستند . این رنگها فقط درخشان نیستند . آنها به شکارچی می گویند که دور بماند . البته ، شکارچی های گرسنه گاهی این هشدار را نادیده می گیرند. آنها به دنبال ملخ هم روان می شوند. اگر چنین شود ، ملخ از دفاع پشتیبان استفاده می کند. ملخ مقداری کف درست می کند. کف آنقدر بدمزه است که شکارچی از دنبال کردن ملخ دست می کشد. به رنگ محیط در آمدن بسیاری از جانوران از رنگ ها برای جفت و جور شدن با جایی که در آن زندگی می کنند، بهره می برند . این کار را استتار

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 43صفحه 12