مجله نوجوان 55 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 55 صفحه 27

در همین صندلی که ساعت 2 بامداد روی آن نشستهام از جناب اقای میرشب غروب آبادی به جهت ایده اولیه و مؤسسه شبهای تاریک به عنوان پول بده قضیه تشکر و تعظیم عرض کنم. شب یلدا: اگر در این شب احساس خوشبختی میکنید شمات بر وزن یلدا هستید. مثلا نامتان آیدا، ویدا ، گیدا و ... است یا با این اسامی درگیر هستید ( به ساندویچی سر کوچه مراجعه کنید) شما به بنیان خانواده نژادکشی در دنیا، شستن ظروف با مایع ظرفشویی استاندارد و خوردن آجیل حساس هستید. به سنت با کرسی و به مدرنیته با تلویزیون وصل شدهاید. شب امتحان: ا ز خلایق خاص هستید که در آینده به عنوان سخنران نیز یادتان میرود که فردا بایست جلوی شونصد جفت چشم چه پرت و پلاهایی را تحویل دهید و از این جور ماست مالیها که خودتان در جریان هستید . بسته به میزان تحمل شما با در نظر گرفتن دمای هوا و نقشه ماهوارهای اعصاب شما یک جبهه هوایی خفن رفته رفته از جنوب به شمال بدنتان را فراگرفته باعث سرد شدن وجدان و در برخی مناطق بارش تدریجی تقلب و شیطنت میشود. تزریق خودآگاه وجدان توسط اولیاء و دوستان به ویژه خواهر و برادر بزرگتر به صورت مایهکوبی به صورت (کشیده) توصیه میشود. شب روباه : شب روباه: علت بسیاری از کارهایتان را نمی دانید مثل همین تیتری که انتخاب کردهاید خط شما گاهی خیلی بد میشود. وزن و قد شما تناسب دارد اما از بعضی از ویژگیهای جسمی خود راضی نیستند. به شهر علاقه عمیقی ندارید. سیم در زندگی شما نقش اساسی دارد مثل سیمکشی دندان، سیم تلفن ، اینترنت، سیم ظرفشویی (سیم مخفف سیمین هم هست) . شعبدهباز نمیشوید اما خوب دیدهها را گرایی در سبکهای بزی و فرانرمال است - به سمت دورههای واگیر و لهجهمدار پیش رفتهاید و کت و کله شما نیاز به مطالعه و تماشای سینمای کلاسیک دارد. غروبها زود به خانه میآیید و از این لحاظ خیلی سر به راه هستید. شبهای نجومی شما به وزنهبرداری علاقه دارید و همیشه به یک نقطه خیره میشوید و در آینده شاغل شدن شما یک معضل خواهد بود. روحیه جمعی پویایی شما توی ذوق نمیزند و به فال ژیکس بیشتر اعتقاد دارید. بین سران کشورهای دنیا شما به قله اورست علاقه دارید. مراقب دندانهایتان باشید. بین مدار صفر درجه و آخرین ستاره قطبی شما اوضاع و عقربتان کمی به برج مشتری دور میزند. فال شبنشینی یا فال شب برزخ: فرض کنید فردا کلی دارید و یک کامیون مهمان وارد خانه میشود، جملهای که میگویید کدام است؟ انتخاب کنید و فال خودتان را در مقابلش بخوانید: 1- من عصبانی میشوم و این را میگویم: شما آدم ساده و زود رنجی هستید که به درد بازیگری نمی خورید و از بستنی وانیلی به اندازه نوع میوهای آن لذت نمیبرید. 2- من عصبانی میشوم ولی تحمل می کنم: شما کلمه کار دارم را به سختی به دیگران میگویید و پول تو جیبی خود را صرف خرجهای بیدلیل میکنید و کتابهای خوبی برای خواندن ندارید. 3- من خودم را به مریضی میزنم: شما به دیوانههای شهرتان مراجعه نکردهاید، از پل گذر نکردهاید و آه نکشیدهاید. شما خوب میدانید گچ به چه درد میخورد. شما را فقط شما میشناسید. به دوستان خود بگویید مهمانتان کنند. 4- من از خانه فرار میکنم: شما اصلا نیاز به فال ندارید! ژیکس مجری طرح شب به خیر نره خر

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 55صفحه 27