مجله نوجوان 09 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 09 صفحه 25

مرتضی سورج پیش ازاینها زائر تو بودهایم آدم علیه السلام اولین کسی بود که کربلا را زیارت کرد. میوه ممنوعه را که خورده بود، در پی راهی می گشت تا خداوند توبه او را بپذیرد. جبرائیل به او پنج اسم یاد داد و به او گفت که اگر این پنج نام ر بر زبان بیاوری و خداوند را به آنها قسم دهی، خداوند توبه تو را خواهد پذیرفت. آدم علیه السلام یک یک نام آنها ر بر زبان آورد؛ محمد، فاطمه، علی، حسن و حسین. آدم پرسید:«ای جبرائیلاین نام آخری که بود که با گفتن نامش اندوه عجیبی بر دلم نشست؟» و آنگاه جبرائیل پهنهای از آسمان را پیش چشمان آدم گشود و برای او از حسین فاطمه، روضه خواند و آدم اولین انسانی بود که بر ماتم حسین فاطمه گریست. *** امواج خروشان، کشتی را به این سو و آن سو می­کشیدند و نوح علیه السلام چشم انتظار رحمتی از سوی خداوند بود. نام پنج تن را بر زبان آورد و کشتی بر فراز کوه جودی فرود آمد. *** زکریا علیه ا لسلام از خدا فرزنـدی مـی خـواسـت تا وارث نبـوت او باشد. جبرائیل به او آموخـت که خدا را به پنج نـام قسم دهد. نام پنجم حال او را نیز دگرگون کرد. پس جبرائیل او را نیز به زیارت کربلا برد. زکریا بسیار گریست و از خداوند خواست تا فرزندی به او بدهد که همانند حسین علیه السلام شهید شود. یحیی علیه السلام به دنیا آمد و سالها بعد، چونان مولا حسین علیه السلام به دستور شاهی ستمگر، سر از بدن جدا شد. *** ابراهیم خلیل سلام الله با اسب از مسیری می گذشت که ناگهان پای اسبش به سنگی خورد وحضرت را از روی اسب به زمین افتاد. دراین حادثه پیشانی پیامبر خدا، با سنگینی برخود کرده و خون از صورت حضرت جاری می شود. جبرائیل فرود میآید و می گوید:ای خلیل خدا،؛ اینجا سرزمین کربلاست و خدای تو می­خواست که خون تو با خون حسین علیه السلام که سالها بعد در این مکان ریخته خواهد شد، آمیخته شود. و آنگاه جبرائیل داستان مظلومیت امام حسین علیه السلام را برای ابراهیم بازگو می کند و ابراهیم برای مظلومیت مولا حسین علیه السلام گریه می کند. به حقیقت اوست که باید وعده قربانی کردن فرزند را، به جای حضرت ابراهیم علیه السلام، به جای آورد. مرد پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ که وعده را تو نمودی و او به جا آورد. *** پیامبران خد، یک به یک به زیارت تو آمدند و پیش از آنکه واقعه اتفاق بیافتد، تو را زیارت کردند. حالا چرا ما، ما که دیر رسیدهایم و از تو عقب ماندهایم، چرا ما زائر نام بزرگ تو نباشیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 09صفحه 25