مجله نوجوان 105 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 105 صفحه 19

غروب بود و سکینه ، غروب بود و رباب و کودکان که گوشوارۀ قلبشان می لرزید ؛ که خلخال جانشان ، دستهای شقاوت را انتظار می کشید و معجر روحشان چشم به راه سرقت و ستردن بود . تو نبودی که سنگینی دستها ، گلبرگ گونه ها را به کبودای سیلی نشاند و چرخش تازیانه ها ، شانه های بی تاب دخترکان را به مبهمانی زخم و درد کشاند . غروب بود که دست کریم تو در آوند های جانش شکیبایی افشانده بود و نگاه آخرین تو ، توشۀ هزار سال "ایستادن و نشکستن" به او بخشیده بود . غروب بود و زینب ، که پس از تو خیمه به خیمه ، آرامش به بی قراری جانها می رساند و جرعه جرعه شکیبایی در کامهای تشنه می چکاند . تو نبودی و زینب بود . او همۀ تو را در خویش آیینه ساخته بود . او آیین تو را آیینه می کرد ، او تماشای تو را به چشم ها هدیه می داد و شعلۀ تو را در میان دلهای شعله گرفته تقسیم می کرد تا هیچ کس بی شعلۀ تو سفر نرود و بی روشنی تو شام و کوفه را تجربه نکند . دکتر محمدرضا سنگری یکی عطش عباس را به یاد می آورد . یکی تشنگی علی اکبر را تداعی می کند ، یکی به یاد قاسم می افتد ، یکی از بی تابی علی اصغر می گوید و . . . در این میانه ، لحن سکینه از همه جانسوزتر است که با خود مویه می کند : - هِل سقیَ ابی ام قُتلَ عطشانا؟ (پدرم را آب دادند یا تشنه شهیدش کردند؟) تاب دیدن این منظرۀ طاقت سوز ، بی مدد از غیب ، ممکن نیست ، پرده را کنار می زنی و چشم به دور دستها می دوزی ، به ازل ، به پیش از خلقت ، به لوح ، به قلم ، به نقش آفرینی خامۀ تکوین ، به معماری آفرینش و . . . . می بینی که آب به اشارت زهر است . که راه به جهان پیدا می کند و در رگهای خلفت جاری می شود . همان آبی که دشمن تا دمی پیش به روی فرزندان زهرا بسته بود باز می کردی . دانستن این رازهای سر به مهر خلقت و مرورشان ، باز مصیبت را سنگین تر می کند . باید به هر زبان که هست آب را به بچه ها بنوشانی تا حسرت و عطش ، از سپاه تو قربانی دیگر نگیرد . چه شبی است امشب زینب ! عرش تا بدین پایه فرود آمده است یا زمین زیر پای توتا جایگاه خدا اوج گرفته است؟ حسین ، این خطبه را با خود تا عرش بالا برده است یا عرش به زیر پیکر حسین بال گسترده است؟ الرحمن علی العرش استوی . اینجا کربلاست یا عرش خداست؟ ! مهدی شجاعی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 105صفحه 19