مجله نوجوان 105 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 105 صفحه 23

سرگرمی طراح جدول : علی اصغر اختری افقی 1- پایتخت انگلیس - عامل بیماری 2- کسی که میدان جنگ را رهبری می کند 3- تر - آسان - ضمیر سوم شخص مفرد 4- تنها - طاقچه - بر سر عروس می ریزند (از آن طرف) 5- عدد فوتبال - حیوانی دو زیست 6- مجسمه - تخته بزرگ 7- تحفه و هدیه - ساز چوپان 8- پایه و اساس - خاک کوزه گری - آرامگاه فردوسی 9- شراب - حیوان نجیب - زهر 10- کاشف مولد بیماری سل 11- حیوان خانه به دوش- قصّه عمودی 1- مواد سرشار از کلسیم - فال بین 2- عمل تعمیر خودرو 3- از آلات موسیقی - رتبه ورزش رزمی - بی پرده 4- پرستار - آقا و سرور - جام 5- ابر نزدیک به زمین - شغلش پر سر و صداست - پنج آذری 6- جاده حیوانات اهلی - دربند 7- واحد پول ژاپن - گریز - هماهنگ 8- از سبزیجات - رشته ای از شیمی - تازه 9- همان راه است - چغندر پخته - تا 10- مادر دریاها 11- متضاد درون - طناب

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 105صفحه 23