مجله نوجوان 129 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 8

مرتضی سورج سیاسی بازی بزرگان این که هفتة گذشته گفتم که سیاست بازی بزرگان است و اصلاً برای بچّه ها جذابیتی ندارد چند دلیل دارد که یکی از آنها و البته یکی از مهمترین آنها این است که خیلیها اعتقاد دارند سیاست بدون دروغ پیش نمی­رود، در حالیکه دنیای بچّه ها دنیای زلالی و صداقت است. خیلیها معتقدند که سیاست همان پدر سوخته بازی است و بدون دوز و کلک نمی­توان سیاسی بود و در این باره ضرب المثلهای زیادی ساخته اند مثل ((سیاست پدر ومادر ندارد)) و از این جور حرفها.... در این باره تنها می­خواهم به سیرة سیاسی صادق ترین و سیاستمدارترین چهرة جهان یعنی حضرت علی علیه السلام اشاره کنم که در پنج سال حکومت خویش بدون اینکه ذرّه­ای از مسیر صداقت خارج شوند بهترین شیوة حکومتداری را به جهانیان آموختند و کاربردی بودن آموزه­های ایشان در جهان معاصر نیز با شیوه­های حکومتداری حضرت امام خمینی که از شیعیان راستین مکتب ایشان بود به اثبات رسیده است. برگ برندة سیاست زمان را به نفع خود مصادره کنید در این ستون قصد داریم برگهای برندة سیاسی را به شما معرّفی کنیم. یکی از مهمترین برگهای برندة عالم سیاست این است که بتوانید از زمان به بهترین صورت ممکن استفاده کنید. زمان به هر حال برای هر دو طرف در حال گذر است و برندة اصلی آن است که زمان به نفع او بگذرد. مصادرة زمان یعنی اینکه هرکاری را درزمانی انجام دهید که بهترین زمان برای انجام آن کار است. بهترین مثال برای استفادة مناسب از زمان این است که امام حسن علیه السلام درزمان حکومت معاویه با او صلح کرد ولی امام حسین علیه السلام در زمان یزید به مبارزه با دستگاه حکومت پرداخت. تصمیم گرفتن درزمان مناسب برای هرحرکت سیاسی ازجمله مسائلی است که در رسیدن به پیروزی نقش تعیین کننده­ای دارد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 8