مجله نوجوان 129 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 23

سرگرمی پاسخ جدول شماره قبل عمومی 1- ذرة بی اثر هسته- یکی از حالتهای ماده 2- بنیادین- حیوان حیله گر 3- قطار شهری- ازحیوانان اهلی- یکی از شهرهای استان مازندران 4- برابر- سنگ زیرین قبر- ستون بلند بالای مساجد 5- زنان در زبان عربی- بیهوده- بوی نم 6- تیرک کشتی- یکی از سه بت بزرگ 7- چهره- راه قطار- رتبه کاراته 8- پول خُرد عرب- روز- حرف تعجب 9- قسمت خارجی سقف- خشکی- جمع خدمه 10- پروردگار- از قهرمانان سنگین وزن کشتی آزاد 11- از مرکبات- پایتخت ارمنستان افقی 1- معروف ومشهور- یکی از استانهای آذری زبان 2- نوعی از فیلمهای آمریکایی- مغزة لوازم خیاطی 3- باتیره می­آید- آب بند- یار 4- یکی از القاب پیامبر اسلام- سوّم شخص مفرد 5- او- بخش اول از یک بازی کودکانه- ریشه و اساس 6- تقلّبی- واحد پول سوریه 7- گل زیبا- دانه ای خوشبو- نام قدیم اصفهان 8- از دسته غلات- مواد خانمان سوز 9- یکی از ماههای پاییز- خم کاغذ- غول 10- مادر به زبان کوکانه- صحرایی در آمریکا 11- یکی از شهرهای استان ایلام- امانت دار فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان وحومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1386- هرماه 4 شماره- هرشماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید نام (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات درسراسر کشور نام خانوادگی فرم اشتراک راهمراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید تاریخ تولد قابل توجه متقاضیان خارج از کشور تحصیلات بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه(کشورهای همجوار) 10000 ریال نشانی اروپا،آفریقا، ژاپن 11000 ریال کد پستی امریکا، کانادا، استرالیا 12500 ریال تلفن بستگان هریک از افراد ساکن درخارج از کشورکه درایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به شروع اشتراک از شماره تا شماره حساب اعلام شده واریزو سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. امضاء مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خودرا به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی درایران واریز کنند. آدرس: اصفهان- خیابان شیخ بهای- مقابل بیمارستان مهرگان- نمایندگی چاپ و نشر عروج- تلفن: 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 23