مجله نوجوان 138 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 138 صفحه 33

پهنای باند معرفی برخی از شاخصهای شبکه کارشناسان شبکه در برخی موارد از واژه« پهنای باند بالا» به منظور مشخص کردن سرعت بالای اتصال به اینترنت استفاده می­کنند. در این زمینه تعاریف متفاوتی وجود دارد. این نوع اتصالات، پهنای باندی بین Kbps 64 تا Kbps 300 یا بیشتر را ارائه می­کنند. پهنای باند بالا با broadband متفاوت است. Broadband، نشان دهندۀ روش استفاده شده به منظور ایجاد یک ارتباط است در صورتی که پهنای باند، نرخ انتقال داده از طریق محیط انتقال را نشان می­دهد. به منظوراندازه­گیری پهنای باند اتصال شبکه می­توان از ابزارهای متعددی استفاده کرد. برای اندازه­گیری پهنای باند در شبکههای محلی (LAN)، از برنامههایی نظیر Netpref و ttcp، استفاده می­شود. در زمان اتصال به اینترنت و به منظور تست پهنای باند می­توان از برنامههای متعددی استفاده کرد. تعداد زیادی از برنامههای فوق را می­توان با مراجعه به صفحات وب عمومی به دست آورد. صرف نظر از نوع نرم افزاری که از آن به منظوراندازه گیری پهنای باند استفاده می­شود، پهنای باند دارای محدودۀ بسیار متغیری است کهاندازه گیری دقیق آن امری مشکل است. ادامه دارد ...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 138صفحه 33