مجله نوجوان 14 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 18

چند جمله از چاپلین کمدی در حقیقت یک چیز جدی است ولی مردم حاضر نیستند آن را جدی بگیرند. در کمدی هنرپیشه باید با کمال آزادی و واقعبینی مشغول بهکار شود. در تمام فیلمهایم، در مخمصهای گیر میکنم و ناامیدانه سعی دارم خودم را یک جنتلمن واقعی جلوه دهم. وقتی با کله به زمین میخورم، بیشتر حواسم به عصا و کلاه و کراواتم است. زندگی خانوادگی بزرگترین چهره سینما «فرصتطلبان مزوری که تا شش هفته قبل چارلی چاپلین را میپرستیدند، حالا حاضرند او را آتش بزنند و دور جسدش برقصند. او اکنون از روانشناسی افکار عمومی چیزهایی میفهمد. او میداند که از یک واقعه کوچک مثل یک طلاق، کارناوال عمومی راه انداختهاند.» این سخن روزنامه «بالتیمورسان» آمریکا در باره ماجرای متارکه چارلی چاپلین با «لیتاگری» هنرپیشه زن فیلمهای چاپلین است. گرچه با این طلاق دوران شهرت لیتاگری نیز سپری شد و پس از بازی در چند فیلم موزیکال به فراموشی سپرده شد با این حال چارلی چاپلین مجبور بود که برای افکار عمومی توضیح دهد. زندگی نابغهها همیشه زیر ذرهبین نقد جامعه است. آنها در کوچکترین جزئیات زندگی آدمهای مشهور دقیق میشوند. اکنون که سالهای زیادی از مرگ چاپلین میگذرد، اسناد زیادی هست که درباره زندگی خانوادگی او نوشته شده در حالی که سخن در مورد سینمای او بسیار است، اما باید گفت که از نظر خانوادگی مشکلات بسیاری داشته است. او باتدا با «میلدرد هریس» که یک هنرپیشه جوان بود، ازدواج کرد: آن موقع چاپلین 20 سال داشت. بعد از دو سال میلدرد در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود: «او مرا جلوی خدمتکاران تحقیر میکرد. آیا این بیرحمی و بیتربیتی نیست؟» او را بعد از مرگش ستاره بدبخت سینما لقب داده بودند درحالی که فقط 2 سال از عمرش همسر چاپلین بود. چارلی در سال 1924 در 35 سالگی برای بار دوم ازدواج کرد که این ازدواج هم برای او خوشیمن و مبارک نبود و به طلاق انجامید. درحالی که از زن قبلی خود صاحب یک فرزند شده بود اما ازدواج با «لیتاگری» برای چارلی گران تمام شد چرا که او برای پرداختن نفقه این هنرپیشه هالیوود دچار زحمت زیادی شد. خبرهای مربوط به این طلاق پر سروصدا، روزهای متمادی از مطبوعات منتشر شد و سایر حوادث آمریکا را تحتالشعاع قرار داده بود. ولی با گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت هنری چارلی چاپلی، دیگر کسی احوال خانواده و زندگی خانوادگی چاپلین را جویا نمیشود. او به اندازه کافی در فیلمهایش درخشیده است و زندگی خانوادگی او انعکاسی ناچیز دارند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 18