مجله نوجوان 14 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 31

باز هم یک موضوع دلچسب خواب (علمی) قبل از اینکه به این برسیم که چرا میگیریم تخت میخوابیم باید بفهمیم اصلاً چرا خسته میشویم. راستش را بخواهید خستگی بدن در واقع یک جور مسمومیت است. عضلات ما موقع کار ما دهای به اسم اسید لاکتیک تولید میکنند و تا زمانی که این اسیدلاکتیک دور و بر ماهیچههای ماست، احساس خستگی وجود دارد ولی اگر بتوانیم آن را از عضو خسته بیرون بکشیم، آن عضو دوباره نیروی کار کردن پیدا میکند. از طرف دیگر چون این اسیدلاکتیک به وسیله جریان خون به تمام نقاط بدن از جمله مغز ما میرسد، ما کاملاً احساس خستگی میکنیم. دانشمندان آزمایش جالبی درباره خستگی انجام دادهاند؛ اگر خون سگ سرحالی را به سگ خستهای تزریق کنیم، سگ خسته سر حال شده، شروع به جست و خیز میکند و برعکس با تزریق خون سگ خسته به سگ سرحال او را خسته و خوابآلود کردهایم. وقتی همه بدن ما احساس خستگی داشته باشد بهترین چاره آن خوابیدن است. در عمق مغز ما منطقه بسیار پیچیدهای به نام مرکز خواب وجود دارد. در جریان کار روزانه بر اثر فعالیتهای اعصاب و عضلات، مقداری کلسیم وارد خون ما میشود که این کلسیم مرکز خواب را فعال کرده باعث میشود ما به خواب فرو رویم. مرکز خواب 2 کار مهم انجام میدهد اول اینکه فعالیت مغز را به حداقل میرساند بنابراین ما هشیاری و نیروی قبلی را نداریم و دوم ماینکه علاوه بر مغز، اعصاب هم از کار میافتند و تمام اعضای بدن به خواب میروند و در این فرصت اسیدلاکتیک به آرامی از اطراف عضلات ما دور میشود و از بین میرود. خواب انواع مختلفی دارد. گاهی یک چرت کوتاه خستگی انسان را کاملاً برطرف میکند چون خواب کوتاه معمولاً عمیق است. ما خواب هم میبینیم. خوابها معمولاً بیانگر ترسها، آرزوها و اشتیاقها و خاطرات ما هستند به علاوه عوامل خارجی هم در آنها دخالت میکنند مثلاً اگر موقع خواب سردتان باشد ممکن است خواب توالت عمومیهای بین راه را در حال یک مسافرت لذتبخش ببینید. اغلب خوابها با تجربههای گذشته ما و نیازهای ما مرتبطاند مثلاً بچهها اغلب خواب پریان را میبینند درحالی که نوجوانان خواب امتحان و مدرسه و نتیجه و مسائلی از این دست البته رویاهای ما همیشه به این سادگی نیستند و ریشههای آنها به راحتی قابل تشخیص نیست ولی من چون میخواهم این بحث را تمام کنم به شما تلقین میکنم که اسیدلاکتیک خونتان زیاد شده و بهتر است بروید بخوابید و خواب ببینید همه چیز را درباره خواب میدانید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 31