مجله نوجوان 14 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 33

از راست به چپ 1- فصل خزان - کتاب شعر 2- بنیان و پایه- آرام خودمانی 3- تکرارش بازی میشود. عملکرد- یازده 4- دشمن درخت- آتش- زبان مردم پاکستان 5- موافق نیست- کله 6- در قدیم بار میبرده- تفکر و اندیشیدن 7- بله فرنگی- نشانه مفعول 8- نشانه- میوه بهشتی- پیامبر 9- خیسی و رطوبت- خباز- دریا 10- مرهم- جوان 11- کمکرسانی- از یاران پیامبر از بالا به پایین 1- لباس بلند و گرم- نوعی خرس کمیاب 2- صدمه- کبوتر دشتی 3- حرف انتخاب- راضی دارد- قبول نیست 4- آسانی- باید از شکستها گرفت- بانگ و صدا 5- حرفه- سار بیدم 6- عجله- نام گل زیبایی است 7- مخفف اگر- شمیم 8- رفیق- نوعی پرنده- شتر عربی 9- سمت و سوی خودمانی- معالجه- پایتخت اروپایی 10- بعد از زلزله به جا میمانمد- بصیر 11- نشان دادن- از مصالح ساختمانی حرف (ژ) (لغتنامه) (سرگرمی) پاسخ جدول شماره 13 ژاکت: همان جا cat است، به معنای جای گربه. ژلاتین: حرف (ژ) در زبان لاتین. ژنده: زنده معتاد یا معتاد زنده ژولی پولی: آشفته پول پرست. ژیگول: ژی غول یا غول ژولیده گول خورده.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 33