مجله نوجوان 15 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 9

نشانی «حلقه تیم حریف، گوش کجاست؟» این رو بازکن شوت از مربی پرسید پس مربی گفتش: می روی تا ته این مستطیل و زمین بازی تا نگشته تعطیل میله ای می بینی که بر آن طلق زلالی وصل است و به آن چسبیده یک هالاهوپ - نه خدایا می گم- حلقه ای هست به اندازه توپ زیر آن توری هست از نخ سرخ و سفید که نباید بکشید چونکه زود پاره می شه باشگاه بی چاره می شه حلقه تیم مقابل آن است. هان بازیکن شوت هان بازیکن مست! ترا من چشم در راهم ترا من چشم در راهم سر پیچ کج جاده در آن هنگام که پرچم های دور آخر آخر به دست داوران سرگیجه می گیرند ترا من چشم در راهم چرا آخر نمی آیی و شاید آخر آخر که شد آن وقت می آیی ولی تو لنگ لنگان چرخ بر دوشت هویدا می شوی از دور و بر لب این سخن داری: «دوچرخه جان! یگانه یار و همراهم گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی کاهم»

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 9