مجله نوجوان 20 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 31

ورزشی لطفاً آب بنوشید! (امیرنوذری) کم کم فصل گرما از را ه رسیده و از روزهای میان بهار، روزهای طولانی و گرم آغاز میشود این را گفتم که ورزشکاران نوجوان و فعال یادشان باشد که باید متناسب با این روزها برای فعالیتهای خودشان برنامهریزی کنند. نکتهای که این بار میخواهیم دربارهاش صحبت کنیم، مسأله آب و نوشیدن آن در میان فعالیتهای بدنی و ورزشی است. از آنجا که آب نقش مهمی در فعالیتهای سلولهای بدن دارد و بین 60 تا 95 درصد حجم آنها را تشکیل میدهد، بخش بزرگی از ساختمان بدن موجودات زنده است. در جریان فعالیتهای بدنی و ورزشی درازمدت و سنگین به ویژه وقتی در هوای گرم و خشک انجام میگیرد، از نوشیدن آب خودداری نکنید. مربیانی هم که مانع از نوشیدن آب توسط ورزشکاران میشوند، دلیل علمی ندارند. در جریان مسابقات درازمدت و سنگین مانند دوهای استقامت و مسابقاتی که در هوای گرم انجام میشود، باید نوشیدنی سالم و آب در دسترس ورزشکاران قرار گیرد تا بر اثر از دست دادن آب، برای آنها ناراحتی به وجود نیاید. مقدار آب مورد نیاز یک فرد عادی در هر شبانهروز حدود 6/2 لیتر است. برای اینکه آب بدن از مقدار طبیعی کمتر نشود، باید روزانه مقدار آبی که بدن از دست میدهد، جبران شود. بدن از راههای مختلف آب تولید میکند که یکی از آن راهها، سوخت و ساز مواد غذایی در بدن است. در فعالیتهای ورزشی سوخت و ساز مواد غذایی در بدن است. در فعالیتهای ورزشی کوتاه مدت و سنگین که منبع اصلی انرژی را مواد قندی تشکیل میدهند، آب زیادی در بدن تولید میشود که به صورت عرق از بدن خارج میشود، ولی در فعالیتهای بدنی و ورزشی درازمدت و سبک، بدن، آب کمتری را از دست میدهد. معمولاً ورزشکارانی که در فعالیتهای ورزشی درازمدت و سبک شرکت میکنند، کمتر احساس تشنگی میکنند، زیرا بدن آنها سازگاری فوقالعادهای نسبت به سوخت و ساز چربیها و جذب اکسیژن کافی پیدا میکند. خوردن مواد قندی در حین تمرین، سبب افزایش استقامت بدن و گلوکز خون میشود. همچنین خورن یک وعده مواد قندی در شروع تمرین یا در حین تمرین، کمک قابل توجهی به سوختن مواد قندی دارد که در نهایت منجر به تولید آب در بدن میشود،اما یادتان باشد که در فصل گرما، نوشیدن آب به قدر نیاز بدن و از روی آگاهی میتواند کمک زیادی به فعالیت سلولهای بدن و ثمربخمشتر شدن ورزش بکند. پس لطفاً هنگام ورزش به قدر کافی آب بنوشید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 31