مجله نوجوان 221 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 221 صفحه 20

طنز کلوپ اعصاب نوردی تقدیم می کند حیم­ اعصاب نورد غصة تابستان را نخورید! باز هم فصل گرم و شیرین اعصاب نوردی از راه می رسد و شما را وادار می کند تا سبک اعصاب نوردی خود را تغییر بدهید و خود را با فصلی کوک کنید که در آن خبری از معلم و مدیر و مدرسه نیست. همین مسئله ظریف جای تأسف عمیقی دارد. شما فکرش را بکنید که معلم عزیزتان قرار است 3 ماه تمام در منزل بماند و به ژشتی تکیه بدهد و ژایش را که درون یک فروند پیژامه راه راه آبی روشن است دراز کند و هندوانه آناناسی بخورد و حالش را ببرد بدون اینکه هیچ دانش آموز خوش ذوقی روی اعصابش باشد! حتی فکر کردن به این مسئله می تواند موهای آدم را سیخ کند و جگر آدم را خراش بدهد و قلب آدم را بفشارد و خیلی بلاهای ناگفتنی دیگر بر آدم بیاورد! یادتان باشد که همیشه شما باید برنده باشید. به همین خاطر باید آسایش سنتی را از معلم عزیزتان سلب کنید تا هم خودتان یک نفس راحت بکشید و هم نگذارید معلمتان یک نفس راحت بکشد اصلاً همین که معلمتان نفس راحت نکشد خیلی مهم است چون راستش را بخواهید این قشر فرهنگی و زحمتکش روی اعصاب همه جامعه هستند. پدران ما و پدران پدران ما و مادران ما و حتی مادران مادران ما که شاغل هستند و بودند در ظل گرما و بی کولری و بی اتوبوسی در تابستانها به سرکار می روند و حتی اگر دلشان بخواهد یک روز را از مرخضی خود که حق مسلمشان است استفاده کنند باید منت هزار نفر را بکشند از مدیری که باید راضی شود مرخصی بدهد تا همکاری که راضی شود کار آنها را انجام دهد ولی این قشر عزیز سه ماه تابستان را زیر کولر دراز می کشند و فالودة طالبی می خورند. برای شروع ابتدایی ترین اقدام برای این تابستانها نگذاریم آب خوبش از گلوی معلمان پایین برود. این است که آدرس منزلش را داشته باشیم این که شما آدرس خانة معلمتان را داشته باشید مهمترین برگ برندة شما در اعصاب نوردی خواهد بود. پس برای شروع باید تا دیر نشده یک روز کامل وقت بگذارید تا بعد از مدرسه و پس از اینکه معلمتان از مدرسه بیرون آمد و به آموزشگاه سرخیابان رفت و بعد به خانة سه تا از هم کلاسیهایتان برای تدریس خصوصی رفت و غروب را به مسافرکشی در خیابانهای بالای شهر گذراند سایه به سایه او را تعقیب کنید و آدرس منزلش را به دست آوریم. قدم بعدی این است که شماره تلفن منزلش را پیدا کنیم البته از لحاظ اخلاقی این کار در اصول اعصاب نوردی نمی گنجد ولی اگر شما شماره تلفن را داشته باشید بد نیست می توانیم گه گاه دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 9 پیاپی 221 / 23 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 221صفحه 20