مجله نوجوان 235
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 235

هفته نامه نوجوانان ایران دوست نوجوانان سال پنجم شماره 32 پیاپی 235 28 شهریور 1388 قیمت 400 تومان در این شماره می خوانید : * ماه نو * هم نفس بهار * خداحافظ سردار * شهرستان زنجان * بشنو ، ولی باور نکن ! * یک بهشت کوچک ؛ روستای کندوان * آنجا که نخ ها هنر میآفرینند ! * آقا ما آسم داریم ! آغاز ماه مهربانی و محبت فصل زیبای درس و مدرسه بر همه رهروان راه علم و دانش مبارک… . جام جهانی فوتبال / آشنایی با ورزش پینت بال

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 235صفحه 1