مجله نوجوان 244 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 2

وقتی تنها هستی، وقتی دنبال کسی می گردی که ساعتی با او باشی کسی که همه ی حرف هایت را در خلوت و سکوت بشنود هرگز اخم هایش را نبینی و تنهایت نگذارد کسی که تو را با همه چیز و همه کس آشنا می کند هرچه را که دارد در اختیار تو بگذارد و می گذارد یک دوست، دوستدار تو، مهربان، دوست داشتنی!... راستی او کیست ؟ او یک کتاب است !...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 2