مجله نوجوان 244 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 33

6 نفر برترین مردان آهنین ایران در سال 88 روح اله داداشی، نفر اول مسلم دارابی، نفر دوم مهرداد باجلان، نفر سوم محمد محمدی، نفر چهارم محسن آخوندی، نفر پنجم علیرضا قرایی، نفر ششم اعضای کادر فدراسیون ناصر پور علیفرد، رییس فدراسیون حسن افضلی، نایب رییس و محمدرضا نصراله زاده مشاور فرهنگی و مدیر روابط بین الملل و روابط عمومی فدراسیون

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 33