مرثیه داغ فراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1379

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : براتی

مرثیه داغ فراق

مرثیه داغ فراق

‏با دلی آرام و روحی شاد رفت‏

‏رهبر آزادگان آزاد رفت‏

‏او به امید خدا رفت از جهان‏

‏وا أسف امید ما بر باد رفت‏

‏ماند درس عشق و عرفان ناتمام‏

‏آه همشاگردیان استاد رفت‏

‏از خُمار تلخ می سوزد جگر‏

‏چشمه شیرین و دست راد رفت‏

‏بعد از این جام نگاه ما تُهیست‏

‏دستمان هم، برگ استشهاد رفت‏

‏سوخت دست و موی چنگ و نای نی‏

‏زخمۀ بالاترین فریاد رفت‏

‏جای دارد اشک سرخ مردمان‏

‏ای عزیزان آنکه عزّت داد رفت‏

‏جسم خُرداد از کلامش جان گرفت‏

‏جان پاکش در دل خرداد رفت‏

‏آنکه حیران کرد چشم عالمی‏

‏مهر او در سینه ها افتاد رفت‏

‏شور عشق افتاد در کام زمین‏

‏جان شیرین از تن فرهاد رفت‏

‏ما خراب چشم و موی و بوی او‏

‏تا خرابات ابد آباد رفت‏

‏راه طولانیست امّا پرخطر‏

‏مرشد ما رهگشای زاد رفت‏

‏شمع و جمع و عقل و عشق و لطف و قهر‏

‏نفس کامل جامع اضداد رفت‏

‏ ‏

براتی