بی یاد تو مباد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1379

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : رجائی، راضیه

بی یاد تو مباد

بی یاد تو مباد

‏ ‏

2 ـ تقدیم به روح مطهر حضرت امام(ره)

‏در خون اگر تمام زمین غوطه ور شود‏

‏بی یاد تو مباد شب ما سحر شود‏

‏از تو چقدر فاصله داریم و باز هم‏

‏می ترسم اینکه فاصله ها بیشتر شود‏

‏نمرود و چوب و سنگ خدا می شوند و نیست‏

‏دستی که ناخدائی شان را تبر شود‏

‏رفتی و بر صحیفۀ دلها نشسته است‏

‏داغی که هرچه می گذرد تازه‏‏ ‏‏تر شود‏

‏این داغ اگر به سینۀ تاریخ حک شود‏

‏تقویم های روی زمین شعله ور شود‏

‏کوتاه کرده ام غزلم را اگر ببخش‏

‏ترسیده ام که چشم عزیز تو تر شود‏

‏درد است آنچه می چکد از حلق من نه شعر‏

‏این بود خواستم سخنم مختصر شود‏

‏ ‏

راضیه رجائی