سیری در آثار علمی شهید آیت الله مصطفی خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : تقوی، محمدکاظم

سیری در آثار علمی شهید آیت الله مصطفی خمینی

سیری در آثار علمی شهید آیت الله مصطفی خمینی 

‏□محمد کاظم تقوی‏

علما و متفکرانی که با آیت الله شهید سید مصطفی خمینی معاشر و معاصر بودند، بر «عمق فکری، ذکاوت و حافظه قوی» آن عالم جامع و محقق ژرف نگر تأکید دارند. فرزندی که هم ‏‎‎‏از نظر فقه، هم از نظر اصول، هم از نظر فلسفه و هم از نظر تفسیر، نمایانگر شخصیت علمی پدر بود ‏‏(خاطرات آیت الله سبحانی، یادها و یادمان ها، ج 1، ص 85 و 87)‏


‏سید مصطفی پس از آنکه کلاس ششم را به اتمام رساند، تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و پس از گذراندن مرحله مقدماتی و فراگیری ادبیات عرب و سطح، فقه، اصول و فلسفه، در دروس عالی از محضر حضرات آیات سید محمد محقق داماد، سید محمد حجت، سید حسین بروجردی[آیت الله العظمی بروجردی] و امام خمینی استفاده کرد.‏

‏فرزند فاضل امام، علاوه بر فراگیری علوم مختلف و نیل به مراتب عالی این علوم، مدرسی توانا و مؤلفی پرکار با کارنامه ای افتخارآمیز است.‏

‏آیت الله سید مصطفی در زمینه فقه، اصول، تفسیر و فلسفه، آثار فاخری از خود برجای گذاشته است. گرچه متأسفانه بخشی از تألیفات این شهید عزیز، مفقود شده و خبری از آنها در دست نمی باشد؛ اما ده ها جلد از آثار او در رشته های گوناگون در اختیار جامعه علمی قرار گرفته است.‏

‏در این یادداشت کوتاه، به معرفی اجمالی کتاب های این شهید سعید ـ اعم از مفقود و موجود ـ پرداخته می شود؛ اما پیشاپیش باید یادآوری شود که او از جمله علمای موفق و پرتألیفی بوده که با عمر کوتاه، موفق به برجای گذاشتن چنین میراث ماندگار علمی شده است. از این حیث باید او را در کنار فقهای بزرگی مانند شهید اول و شهید ثانی قرار داد.‏

 

کتاب های مفقوده:

‏1- القواعد الحکمیه؛ کتابی که بسیاری از مباحث فلسفی و منطقی در آن گردآوری شده بود.‏

‏2- رساله لاتعاد؛ رساله ای مفصل در موضوع لاتعاد از مباحث مهم مربوط به نماز.‏

‏3- الخلل فی الصلو‏‏ة‏‏؛ این کتاب غیر از آن چیزی است که در این موضوع در نجف نوشته شده و در ضمن کتاب های چاپ شده قرار گرفته است.‏

‏4- المختصر النافع فی علم الاصول؛ این کتاب را به موازات تدریس اولین دوره خارج اصول در قم نوشته است.‏

‏5- رساله ای در موضوع قاعده لاضرر (مربوط به قواعد فقهیه)‏

‏6- رساله ای درباره حدیث رفع (مربوط به علم اصول)‏

‎‎‏7- رساله ای درباره علم اجمالی که در  قیطریه به هنگام اقامت اجباری ـ شبه حبس ـ نوشته شده است.‏

‏8- کتاب الاجار‏‏ة‏‏؛ دو جلد‏

‏9- المکاسب المحر‏‏مة‏‏؛که  یک جلد  از کتاب فقهی بزرگ او با عنوان «تحریرات فی الفقه» بوده است.‏

‏10- یک جلد از مباحث بیع و دو جلد از مباحث خیارات؛ که قسمت هایی از این بخش ها در دست بوده و چاپ شده است.‏

‏11- رساله ای در موضوع علم باری (در علم کلام)‏

‏12- رساله ای در رد کتاب «الهیئه و الاسلام».‏

‏13- رساله ای در موضوع قضای نمازها‏

‏14- الفوائد الرجالیه (در علم رجال)‏

‏15- الاجتهاد والتقلید؛ که کتاب مفصلی در موضوع خود بوده است.‏

‏16- کتاب الصلا‏‏ة‏‏؛ ظاهرا این کتاب هم جزئی از کتاب بزرگ فقهی او تحت عنوان «تحریرات فی الفقه» بوده؛ چراکه در بحث های «اوقات الصلاة»، «مکان المصلی»، «صلا‏‏ة‏‏ المسافر»، «القضاء عن الولی»، «صلا‏‏ة‏‏ الجما‏‏عة‏‏» و «الاذان و الاقامه» به نوشتن آن تصریح کرده است.‏

‏17- رساله ای در موضوع سرقفلی‏

 

تعلیقات:

‏آیت الله شهید سید   مصطفی خمینی (طاب ثراه) علاوه بر کتاب های متعدد، موفق به نوشتن تعلیقات فراوان بر بعضی از کتاب ها شد که متأسفانه بعضی از آنها نیز مفقود می باشد. تعلیقه بر تعدادی از کتاب های ادبی، فقهی، رجالی، فلسفی و عرفانی:‏

‏1- تعلیقه بر کتاب شرح الرضی علی الکافیه‏

‏2- حاشیه بر خاتمه کتاب مستدرک الوسائل‏

‏3- تعلیقه بر کتاب مبدأ و معاد ملاصدرای شیرازی‏

 

کتاب های چاپ شده:

‏در این قسمت، نخست فهرست واره ای از کتاب های ایشان آورده می شود، آنگاه توضیحاتی و ‏‏نکاتی از لابه لای بعضی از آثار ارزشمندشان تقدیم می گردد:‏


‏1- تفسیر القرآن الکریم؛ در پنج جلد‏

‏2- تحریرات فی الاصول؛ در هشت جلد‏

‏3- تعلیقات علی ا‏لحکمة‏ المتعالیه؛ دو جلد در یک مجلد‏

‏4- مستند تحریرالوسیله؛ یک جلد‏

‏5- تحریر العرو‏‏ة‏‏ الوثقی؛ یک جلد‏

‏6- تعلیقه علی العرو‏‏ة‏‏ الوثقی؛ یک جلد‏

‏7- دروس الاعلام و نقدها؛ 29 درس از درس های اساتید بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف و نقد و بررسی آنها‏

‏8- العوائد والفوائد؛ مجموعاً 20 مطلب کوتاه که در بورسای ترکیه در  حال تبعید نوشته است.‏

‏9- ولایه الفقیه؛ که جزئی از کتاب البیع می باشد که بعضی از جلدهای آن مفقود و بعضی دیگر چاپ شده است.‏

‏10- الطهار‏‏ة‏‏؛ دو جلد‏

‏11- الواجبات فی الصلا‏‏ة‏

‏12- الخلل فی الصلو‏‏ة‏

‏13- الصوم‏

‏14- کتاب البیع؛ سه جلد‏

‏15- کتاب الخیارات؛ جلدهای سوم و چهارم که جلدهای اول و دوم آن مفقود می باشد.‏

‏پس از شمارش عناوین تألیفات عالم جامع و  محقق متتبع شهید حاج آقا مصطفی خمینی(قدس سره)، جا دارد تعبیرات و توصیفات هم درس و هم مباحثه او، «مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی» که به عنوان مقدمه بر آثار دوست شهید خود نوشت، نقل شود:‏

‏«او جامع علوم عقلی و نقلی بود و عالم در فقه و اصول بوده و در شخصیت او شدت استعداد با قوت حافظه جمع شده بود. کتاب های او مشتمل بر تحقیقات و تدقیقات عمیق می باشد که جویندگان علم و محققین از آن بی نیاز نمی باشند.»‏‏ (کتاب الطهارة؛ جلد یک، صفحه یک)‏

 


‎‎مفسری گمنام

‏سید مصطفی، تنها فقیه و اصولی نبود؛ بلکه مفسری محقق و مبتکر نیز بوده است. او در اقدامی ابتکاری علاوه بر تدریس درس تفسیر در حوزه  علمیه نجف، اقدام به تألیف کتاب «تفسیر القرآن الکریم» نموده که گرچه پنج جلد از آن چاپ شده و در دسترس می باشد؛ ولی متأسفانه این طرح عظیم در قدم های اولیه خود و در حالی که مفسر بزرگوار تا آیه 46 سوره بقره را تفسیر کرده بود، با شهادت غمبارش متوقف شد.‏

‏شیوه ابتکاری و بی نظیر شهید سید مصطفی خمینی در این تفسیر، این است که ذیل هر آیه از آیات قرآن کریم، هر نوع استفاده یا بحث متناسب و مربوط به واژگان و ترکیبات آن مطرح و بررسی می گردد.‏

‏یعنی هر آنچه که در آیه به علوم لغت، صرف، نحو و اعراب، معانی، علم البلاغه، تجوید و قرائت، تاریخ و شأن نزول آیات، فلسفه، اصول فقه، فقه، کلام، علم الاسماء و عرفان، علم حروف و اعداد، علم اوفاق و اخلاق و موعظه و نصیحت، مربوط می شود و قابل استفاده از آیات قرآن کریم می باشد، مورد بحث و تحقیق ایشان قرار گرفته است.‏

‏شهید سید مصطفی خمینی در آثار علمی خود، نظریات و دیدگاه های بزرگان هر رشته و علمی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و با حریت و انصاف، به اظهار نظر می پردازد و به هیچ عنوان روحیه تقلیدی ندارد؛ بلکه روح تحقیق و آزاداندیشی در سراسر مباحث علمی او جاری است. با این وصف، گرچه در مواردی نظریه های امام خمینی را مورد بررسی و نقد قرار می دهد ولی در موارد متعددی روشن است که به عمق مبانی و دیدگاه های امام رسیده و به شرح و بسط آنها می پردازد.‏

‏او از امام با تعبیرات زیر یاد می کند:‏

‏«الوالد المحقق مدظله»، «الوالد العلامه»، «النحریر الاکبر والعالم الاعظم والمبتکر المفخّم»، «المحقق الفحص النحریر فی الفن الوالد المعظم الجلیل مدظله العالی»، «الاستاد الملاذ الوالد الممتاز فی ‏کلیة‏ العلوم التدوینیه»، «الوالد المحقق العارف برموز الکتاب و بعض الاسرار».‏

‏روحیه تحقیق و آزاداندیشی سید مصطفی را باید در رساله کم حجم و پرنکته «الفوائد والعوائد» ‏‏و «دروس الاعلام و نقدها» به نظاره نشست.‏‏او به ویژه در حوزه علمیه نجف بسیار پرکار و پرتحرک بود و علاوه بر تدریس و تألیف بسیاری از آثار علمی خود و حضور مرتب در درس امام خمینی، مدتی به درس های اساتید بزرگ  و اعلام حوزه نجف می رفت و علاوه بر نوشتن مباحث مطرح شده، به نقد و بررسی آنها اقدام می کرد.‏

 

شورای فتوا


‏آیت الله سید مصطفی خمینی در فایده نهم از عوائد و فوائد ـ که روز شنبه بیست و دوم جمادی الاولی در بورسا نوشته و حتی متذکر شده که در حالی که پدرم خوابیده من این مطلب را نوشتم ـ بر این نظر است که:‏

‏«حجت های عقلانی به اختلاف زمان ها و محیط ها و مکان ها تفاوت دارد و چیزی که در گذشته حجت شمرده می شد، در این عصر دیگر حجت قلمداد نمی گردد.‏

‏امروزه بنای عقلا و عادت اقوام و ملل، پس از آنکه دریافتند تلاش فردی در علوم و فنون منجر به خلاف واقع می شود و رسیدن به نظرات متضاد و تغییر زود به زود دیدگاه ها می گردد، بنابراین گذاشتند که به صورت مکتوب و یا حضوری، مسائل را جمعی بررسی کنند تا حق و حقیقت برایشان ظاهر شود. عقلا، افراد تک رو را سرزنش می کنند و چه بسا آنها را به واسطه خطاهای زیاد و غلط های بسیار، از مجانین به حساب می آورند.‏

‏بر این اساس، در مسائل پیچیده و نظری، برای هیچ یک از مجتهدین بزرگوار و محققین بزرگ جایز نیست به تنهایی و فردی اظهارنظر نمایند؛ به خصوص در مسائل فرعی و فقهی که مستند آنها روایاتی است که به خاطر دوری از زمان صدور روایات، روایات باطل و نادرست هم به آنها قاطی شده و کار را دشوار کرده است.‏

‏بر مجتهدین واجب است با یکدیگر تبادل افکار کرده و پیرامون مسائل پیچیده و جهاتی که موجب اختلاف دیدگاه ها شده به بحث و بررسی جمعی بنشینند تا حجت صحیح داشته باشند؛ و الا حجت پروردگار بر آنها قاطع خواهد بود و در پیشگاه او عذری نخواهند داشت؛ چراکه دلیل لفظی مبنی بر درستی روش اجتهاد فردی برای کشف واقعیات از آیات و روایات ندارند.‏‎‎‏البته اگر به  نظر واحد نرسیدند، هر کس حق دارد نظر خود را اظهار کند. گواه لزوم این روش، سیره عقلا در مسائل فنی و علمی جدید مانند دانش پزشکی و امثال آن است.»‏

‏هدف، ذکر همه مباحث شهید سید مصطفی خمینی در این مسئله نبوده، بلکه تنها اشاره به بعضی از دیدگاه های راهگشار و بن بست شکن اوست که اگر فضلا و محققان حوزه های علمیه در آثار پرتعداد و تحقیقی او تأمل نمایند، دستاوردهای ارزشمندی خواهند داشت.‏

‏او در مسائل اجتهادی به سیر تاریخی مسائل اهمیت می دهد. ‏‏(تحریرات فی الاصول، ج 3، ص 371)‏‏ و به بهره گیری از دیدگاه کارشناسان اهتمام دارد ‏‏(همان، ص 697 – 696) ‏‏و به شریعت سهله بودن اسلام و توجه به اصل سهولت را در اجتهاد لازم می داند. ‏‏(همان، ص 120، ص 688، ص 582)‏

‏باشد که با مراجعه عالمان و دانشوران به آثار علمی ارزشمند این عالم شهید و گمنام و استخراج گوهرهای علمی از آنها و تأسی به جهاد علمی و سیره تحقیقی او، گامی مؤثر در پیشبرد علوم دینی و آراسته شدن جان و جامعه خود به آموزه های اسلامی برداریم و در پرتو معارف و احکام الهی، سلوکی منتهی به سعادت دنیا و آخرت داشته باشیم.  ‏

‏**‏

‎ ‎