ای گل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : رحمانی، صادق

ای گل

‏ ‏

ای گل 

‏نام تو کنار سبزه جاری ای گل ‏

‏ تو شهرت آفتاب داری ای گل ‏

‏ تو رویش لاله های زخمی، یعنی ‏

‏تاریخ تولد بهاری ای گل  ‏

‏صادق رحمانی‏