بهار در سوگ (1)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : عمرانی، غلامحسین

بهار در سوگ (1)

دو سوگسرود برای یادگار امام(س)

غلامحسین عمرانی

بهار در سوگ (1) 

‏بهار از خم کوچه، عبور کردی و رفتی ‏

‏و مثل سَروِ خرامان، ظهور کردی و رفتی ‏

‏پرنده ها همه غمگین، ستاره ها همه گریان ‏

‏چه غمگنانه از اینجا، عبور کردی و رفتی ‏

‏به یادگار چه خواندی؟ که در بهار نماندی! ‏

‏و یاد پنجره ها را مرور کردی و رفتی ‏

‏بر آسمان مقرنس شهاب گونه گذشتی ‏

‏شباب در ننوشتی، ظهور کردی و رفتی ‏

‏اگر چه دیر نماندی! درختِ یاد نشاندی ‏

‏به ذهن تُردِ درختان خطور کردی و رفتی ‏

‏صدای سبز تو جاری ست در ضمیرِ گیاهان ‏

‏تورقی به نظر چون حضور کردی و رفتی ‏