سرودهای ماندگار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

سرودهای ماندگار

سرودهای ماندگار


‏امام خمینی رحمه الله علیه که به پاریس تبعید شد، سبزواری شعر «خمینی ای امام» را سرود. اما هنوز آن را جایی منتشر نکرده بود. آن روزها، وقتی امام خمینی رحمه الله علیه سخنرانی می کرد، ‏

‏بلافاصله اطلاعیه های آن تکثیر می شد. صدای امام هم روی نوارهای کاست ضبط می شد و خیلی زود به دست مردم می رسید. یکی از روزها، کسانی که مشغول تکثیر نوار امام بودند، از سبزواری خواستند که چند تا از اشعارش را به آنها بدهد تا انتهای نوارها ضبط کنند. سبزواری هم شعر «خمینی ای امام» را به آنها داد. حالا دیگر مردم زیادی شعر او را شنیده بودند. اما گویا این آخر کار این شعر نبود و تازه داستان شروع شده بود. چند روز قبل از ۱۲ بهمن، روزی که قرار بود امام وارد ایران شود، بچه های انقلابی، در حسینیه ی ارشاد و خانه ی سبزواری دور هم جمع شدند تا این شعر را برای لحظه ی ورود امام تمرین کنند.‏

‏صبح روز ۱۲ بهمن، وقتی آن لحظه ی تاریخی رسید و امام آرام آرام از پله های هواپیمای ایرفرانس پایین آمد و وارد سالن فرودگاه شد، نوجوان های انقلاب، مقابل امام صف کشیدند و یک صدا با هم خواندند:‏

 

‏خمینی ای امام خمینی ای امام‏

‏ای مجاهد، ای مظهر شرف‏

‏ای گذشته ز جان در ره هدف‏

‏چون نجات انسان شعار توست‏

‏مرگ در راه حق افتخار توست‏

 

‏معلوم نیست که سبزواری و بچه های گروه از کجا حدس می زدند که امام، به محض ورود، به بهشت زهرا و مزار شهدای انقلاب هم خواهد رفت که در کنار این شعر، شعر معروف «برخیزید برخیزید» را هم برای شهدای انقلاب سرود بوده و بچه های گروه هم تمرین کرده بودند. امام که به بهشت زهرا رسید، گروه سرود مقابل او قرار گرفت و خواندند:‏

‏ ‏

‏برخیزید، برخیزید، برخیزید، برخیزید‏

‏برخیزید ای شهیدان راه خدا‏


ای کرده بهر احیای حق جان فدا‏

‏کز قطره قطره خون پاک شما‏

‏می روید تا ابد در وطن لاله ها‏

‏برخیزید، برخیزید، برخیزید، برخیزید‏

‏برخیزید، رهبر آمد کنون در کنارتان‏

‏تا سازد غرق در بوسه خاک مزارتان‏

‏تا گیرد انتقام شما را ز اهرمن‏

‏باز آمد رهبر ما پی یاری وطن...‏

‏ ‏

‎ ‎