آرزو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1391

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : آنتونیو سانچس

آرزو

ترجمه قطعه شعری از  آنتونیو مارتینکس سانچس(از اسپانیا)

آرزو 

 (تقدیم به امام خمینی)

 

‏دقایق، ساعت ها، ثانیه ها را می شماریم و همه می گذرند،‏

‏ مانند آفتاب روی زمین که ما را نا امید و خوشحال می کند‏

‏من آرزو می کنم که عشق های شما و عشق های دنیای گذرا،‏

‏ به تمام رؤیاهای زیبایتان که از ذهنتان عبور می کنند، بپیوندند‏

‏ و همیشه درها و پنجره های بازی داشته باشید تا هوای تازه‏

‏ با مفرح کردن زندگی از مرزهای طبیعی قلبتان بگذرد‏

‏ و با پرچمی که شیرینی و صداقت را برای مردم ایران اظهار می نماید‏

‏ تا در صلح و سازگاری ‏

Corel 12 and  Illustrator42201

با تمام انسان هایی زندگی کنید که کوهها و دره ها را ‏

‏در جستجوی استقلالی زنده و پُر از مهر و شفقت می پیمایند‏

‏زندگی می گذرد و می رسد‏

‏شیرینیِ نیکوکاری‏

‏ما انسان ها می شکفیم،‏

‏در انسانیت‏


‏ستارگانی که ما را می نگرند‏

‏با کور کردن دنیای عشق و مهر،‏

Picture 2‏توسط بادها و کوه ها‏

‏توسط دریاها و دشت ها‏

‏هرگز، ابداً، خارق العاده‏

‏این گلزار گل ها‏

‏چه اوضاعی در زمین‏

‏از بدی ها و چیزهای فریبنده.‏

‏خوشحالی را می خواهیم‏

‏تنهایی را رها کن،‏

‏که برای ملت حزن آور است‏

‏و برای شما مهربانی می خواهد‏

‏شکوه اسپانیایی من،‏

‏ملت شما را فریب نمی دهد‏

‏برای شما خوشبختی آرزو می کند‏

‏مارس 1980‏

‎ ‎