معرفی مقالات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی مقالات

□ معرفی مقالات

اشاره:

□ حضور بر آن است تا در هر شماره برای سهولت دسترسی محققان به آنچه دربارۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی به رشته تحریر درمی‌آید، فهرستی از آنها را در هر شماره منتشر نماید. 

آنچه در ذیل از نظرتان می‌گذرد عناوین مقالات ارائه شده به کنگره‌ها و یا چاپ شده در مطبوعات کشور است. 

● مقاله «درخشش ولایت الهی در انقلاب ایران» نوشته نعمت‌الله باوند. روزنامه کیهان. 29 تیرماه 1373 – شماره: 15111

● مقاله «امام خمینی و فقه پویا» نوشته محمود منتظری روزنامه کار و کارگر. 30 تیرماه 1373 – شماره: 1077 

مقالات ارائه شده در کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی، که از 11 الی 12 خرداد ماه 1373 در تهران برگزار شد. 

● امام خمینی(س) فیلسوف و مربی بزرگ

سید کاظم اکرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و عضو کمیته تعلیم و تربیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 

 ● اهداف تعلیم و تربیت 

سید‌هادی امامی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

● طبیعت و سرشت انسان از دیدگاه اسلام و امام خمینی(س) و مقایسه آن با دیدگاه صاحبنظران و مکاتب دیگر

مرتضی امینی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء و عضو کمیته تعلیم و تربیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 

● تربیت‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) 

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

● نقش خانواده و عوامل محیطی دیگر در تربیت

شهلا باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

● نقش نهادهای تأدیبی و تربیتی در پرتو رهنمودهای امام خمینی(ره) 

محمد علی ارجمندی محبی

● ملاکهای سلامتی روان در زندگی امام

خدابخش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

● نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل 


مسائل جوامع اسلامی 

محمد حسین ترکمن

● خودشکوفائی روانی، هدف اصلی تربیت (مقایسه نظریه امام و روانشناسان) 

مسعود جان بزرگی – دانشجوی دوره دکترای

● نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی(س) 

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی – دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

● بررسی و مقایسه دیدگاههای امام خمینی(س) و ابراهام مازلو در زمینه کمال ‌طلبی انسان

علیرضا چلپی – روانشناس بالینی

● ارزیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت در مقایسه با معنویات و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(س) 

علی محمد حاضری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

● نظری بر اهداف تربیتی در دانشگاه‌ها از دید امام راحل(س) 

سید حسین حسینی

● بحثی پیرامون کارمایه و مبانی اندیشه‌های تربیتی حضرت امام خمینی(س) 

سید علی اکبر حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

● جایگاه و رسالت معلم و مربی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 

ابراهیم حیدری – مدرس مرکز تربیت معلم دارالفنون

 ● تعلیم و تربیت کودکان و جوانان از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 

فاطمه خادم شیرازی 

● تأثیر نگرشهای فقهی امام خمینی(س) بر مسائل تربیتی 

غفور خوئینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

● معنویت درمانی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 

شفیقه داودی – دبیر منطقه 14 آموزش و پرورش

● تأثیر نگرشهای فقهی، فلسفی، و عرفانی امام خمینی(س) بر تعلیم و تربیت

حسین رجبی

● امام الگوی تربیت اسلامی 

علی شریعتمداری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

● انسان‌شناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س) 

بختیار شعبانی ورکی – دانشجوی دکترای تربیت مدرس

● روشهای تربیتی امام خمینی(س) 

سید حسین شفیعی دارابی 

● اثرات تهاجم فرهنگی بر جوانان و راهنمای پیشگیری از تأثیر آن از نظر امام خمینی(س) 

سعید صداقت

● تعلیم و تربیت فرزندان شاهد از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 


رحیم عبادی – مدیر کل بنیاد شهید استان تهران 

● اصول آموزش و پرورش از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 

مصطفی عسگریان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

● جایگاه و رسالت معلم و مربی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 

محمدرضا عطائی – دانشجوی تربیت معلم مشهد

● نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مسائل جوامع اسلامی 

پوراندخت فاضلیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم 

● جایگاه و رسالت معلم و مربی از دیدگاه امام خمینی(س) 

ابوالفضل فخر‌الاسلام کمیجانی – کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

● روش عبرت‌آموزی در اندیشه و آثار تربیتی امام خمینی(س) 

علی قائمی امیری 

● تأثیر نگرشهای فقهی و فلسفی و عرفانی حضرت امام خمینی(س) بر تعلیم و تربیت

فیاض قرائی – دانشگاه تربیت معلم حصارک 

● تربیت کودکان و جوانان از دیدگاه امام خمینی(س) 

منیره کردلو

● نقش تربیت در سیاست، اجتماع و حل مشکلات جوامع اسلامی از دیدگاه حضرت 

 امام خمینی(س) 

مصطفی کواکبیان – دانشجوی دوره دکترای تربیت مدرس

● اصول و مبانی تعلیم و تربیت

عباس کوثری

● تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س) 

زهرا گواهی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

● تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(س) و مقایسه آن با نظر دیگر دانشمندان 

قربانعلی محمدی مقدم – دانشجو 

● دیدگاه حضرت امام در مقایسه با نظرات روانشناختی به عنوان اسوۀ تربیت 

محمد ابراهیم مداحی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

● امام خمینی(س) اسوۀ تعلیم و تربیت 

غلامرضا مدبر عزیزی – مدرس مراکز تربیت معلم شهرستان فردوس

● مبانی و اصول تعلیم و تربیت 

محمدرضا مصطفی‌پور

● هدفهای تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) 

محمود معافی – فوق لیسانس برنامه‌ریزی درسی

● نظام مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت در اندیشه حضرت امام خمینی(س) 

حسن ملکی – مدرس دانشگاه و عضو کمیته تعلیم و تربیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) 


● نگاهی به برخی از نظرات فلسفی و عرفانی امام خمینی(س) در زمینه تعلیم و تربیت

سالار منافی اناری – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

● گامی فراسوی تئوریهای جامع

مرتضی منطقی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

● تربیت دینی با الهام از سیرۀ تربیتی حضرت امام خمینی(س) 

غلامرضا منفرد – کارشناس مسئول آموزش و پرورش 

 ● روشهای تربیتی 

سید مهدی موسوی 

● نقش تربیتی زن از دیدگاه امام خمینی(س) 

 شکوه نوابی‌نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم 

● بررسی ابعاد تربیتی وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(س) و دیدگاه‌های کلی ایشان در رابطه با امر تعلیم و تربیت

سید کمال واعظی – دانشگاه امام صادق(ع) 

● امام بعنوان اسوه تعلیم و تربیت

سیمین وهابزاده مرتضوی