در این آسمان تهی از غروب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : شاهرختاش، شهرام

در این آسمان تهی از غروب

در این آسمان تهی از غروب

به امام العاشقین آیة‌الله فی الارضین حضرت امام خمینی

□ شهرام شاهرختاش

 

انتهایی نیست

نه!

عشق را

انتهایی

 نیست؛

میخانه‌ای

که خورشید بیکرانش را


آفتاب 

تویی. 

پرنده

ترجمان گشادۀ پرواز را

بال

در سروش کلام تو

می‌یابد. 

□ 

آفتابی دیگر

در آسمانی دیگرگونه. 

هان!

این پرنده

در آبیِ عطر کلام تو 

 


جنون ناب رهایی را

به پرواز

برخاسته است

که خوشا

رهایی و پرواز

در مستیِ سروش جاودانه‌ی تو. 

انتهایی نیست

نه!

این آسمان تهی از غروب را

انتهایی 

نیست، 

که خورشید بیکرانش را

آفتاب

تویی.