می خوانید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

می خوانید

 می‌خوانید:

● دیدگاههای مقام معظم رهبری 

● یادداشت سردبیر

● وصیتی اخلاقی از امام خمینی(س) 

● نقش ولایت در تاریخ اسلام و جهان 

 

□ میزگرد 

●صفحه / 23

●امام خمینی منادی حق و احیاگر تفکر دینی / 25

در نشستی با: / ● استاد شیخ ابراهیم زاک زاکی / ● دکتر مخلص جده / ● قاسم مکی بغدادی

 

□ گفتگو

● صفحه / 51

با:

 / ● انیس امین کاریچ، وزیر فرهنگ و هنر بوسنی و هرزگووین / 52

 / ● دکتر سید حسن عارفی / 63

 

□ مقالات

● صفحه / 83

 / ● وحدت از دیدگاه امام خمینی – 85 / ● توبه از نظرگاه امام خمینی – 101 / ● چهار انفجار در بستر تاریخ – 123 / ● امام خمینی، فیلسوف بزرگ تربیتی – 129 / ● خداوند از همه چیز بالاتر است – 161 / ● اشغال لانه جاسوسی آمریکا، زمینه‌ها و پیامدها / - 169

 

□ ادبیات و هنر 

● صفحه / 223

 / ● تأثیر امام خمینی در کشورهای عربی و بازتاب آن در شعر معاصر عرب – 225 / ● دیدگاههای دبیر کل اتحادیۀ نویسندگان عرب زبان – 235

 / ● اشعار: در سوگ خورشید –  242 / ● انقلاب اسلامی – 249 / ● جغرافیای اشک – 253 / ● در این آسمان تهی از غروب - 255


□ معرفی و نقد کتاب 

● صفحه / 259

 / ● کوثر، تاریخ زندۀ انقلاب اسلامی – 261 / ● ترجمه و انتشار کتاب حکومت اسلامی در جمهوری قزاقستان – 267 / ● تازه‌های نشر – 281

 

□ با مؤسسه 

● صفحه / 297

 / ● معرفی معاونت پژوهشی – 297

 / ● فهرست پایان‌نامه‌های دانشگاهی درباره امام خمینی 

 

□ اخبار و... 

● صفحه / 309

● اخبار و نامه‌های رسیده 

□ فصل ضمیمه 

● صفحه / 321 

 / ● یاد او، حدیث بیداری _ 321