حضور 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حضور 43

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

‏ ‏

‏صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری‏

‏زیر نظر هیئت تحریریه (حمید انصاری، علی محمد بشارتی، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد مقدم، محمدعلی سلطانی، مهدی نوروزی، حسن عابدی جعفری، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)‏

‏قائم‌مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبری‏

‏هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مروی‏

‏روی جلد: اسرار جان، برگی از چاپ جدید دیوان اشعار امام خمینی‏

‏گرافیک: محمدعلی سپهر افغان‏

‏حروف‌چینی: باباپور، عباسی‏

‏لیتوگرافی: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏تک شماره: 300 تومان‏

نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است

مقالات ارسالی مسترد نمی گردد

حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

نشانی: تهران – خیابان شهید باهنر – خیابان یاسر – خیابان سوده – نبش کوچه شمیرا- ساختمان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام – تلفن: 2288693 فاکس: 2281671

‎ ‎