مجله نوجوان 85 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 11

سرشاخه های نور داشتن مال ، داشتن خانه ، داشتن چیز ، اینش مهم نیست . مهم این است که قلب انسان را ، اینها تسخیر کنند . اینکه مال اندوزی و ثروت اندوزی و امثال اینها و زرق و برق دنیا دل انسان را می کشاند به طرف غیر خدا و از آن ضیافت های خدا محروم می کند . در جمع ائمه جمعه و جماعات تعدادی از شهرهای ایران و . . . (صحیفه امام ، ج17 ، ص493) محفل رندان آید آن روز که خاک سر کویش باشم ترک جان کرده و آشفتة رویش باشم ساغر روح فزا از کف لطفش گیرم غافل از هر دو جهان ، بستة مویش باشم سر نهم بر قدمش بوسه زنان تا دم مرگ مست تا صبح قیامت ز سبویش باشم همچو پروانه بسوزم بر شمعش همه عمر محو چون می زده در روی نکویش باشم رسد آن روز که در محفل رندان ، سر مست رازدار همه اسرار مگویش باشم یوسفم گر نزند بر سر بالینم سر همچو یعقوب دل آشفتة بویش باشم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 11