مجله نوجوان 85 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 18

اعتقاد به مهدویت در سایر ادیان و ملل اعتقاد به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان مصلحی الهی و جهانی ، در بسیاری از مذاهب و ادیان وجود دارد . نه تنها شیعه که اهل تسنّن و حتی پیروان ادیان دیگر مانند یهود ، نصارا ، زرتشیان و هندویان نیز به ظهور مصلحی بزرگ و الهی اذعان دارند و آن را انتظار می کشند . آیین زرتشتی در کتاب های اوستا ، زند ، جاماسب نامه ، داتستان دینیک و زراتشت نامه ، موعودهایی معرفی شده اند که آنان را سوشیانت می نامند . این موعودها سه تن بوده اند که مهم ترین آنان آخرین ایشان است و او را « سوشیانت پیروزگر » خوانده اند . این سوشیانت ، همان موعود است چنان که گفته اند : « سوشیانت مزدیسنان ، به منزلة گریشنای برهمنان ، بودای پنجم بودائیان ، فارقلیط یهودیان ، مسیح عیسویان و مهدی مسلمانان است . » در « زند » که کتاب مذهبی زرتشتیان است نیز دربارة انقراض اشرار و وراثت صالحان آمده است : « لشکر اهریمنان با ایزدان (طرفداران یزدان) دایم در روی خاکدان ، محاربه و کشمکش دارند و غالباً پیروزی با اهریمنان باشد اما نه به طوری که ایزدان را محو و منقرض سازد؛ چه در هنگام تنگی ، از جانب اورمزد که خدای آسمان است ، به ایزدان که از اویند یاری می رسد و محاربة ایشان نه هزار سال طول می کشد ، آنگاه پیروزی بزرگ از آن ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازد و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارند . . . » و در « جاماسب نامه » نقل شده است : « مردی بیرون آید از زمین تازیان ، از فرزندان هاشم ، مردی بزرگ تن و بر دین جد خویش بُوَد . . . » و در جای دیگر این کتاب آمده : « سوشیانت (نجات دهندة بزرگ) ، دین را به جهان رواج دهد ، فقر و تنگ دستی را ریشه کن سازد . ایزدان را از دست اهریمن نجات داده ، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار کرده اند . » آیین هندوها در کتاب « وید » که نزد هندویان از کتب آسمانی است ، چنین آمده است : « پس از خرابی دنیا ، پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود در آورد و همه کس را از مؤمن و کافر بشناسد و هر چه از خدا بخواهد بر آید . » در یکی دیگر از کتب مقدس هندوها آمده است : « دور دنیا تمام شود به وسیلة پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد . حق و راستی با او باشد . آن چه در دریا و زمین ها و کوه ها پنهان باشد ، همه را به دست آورد و از آن چه در آسمان ها و زمین باشد ، خبر می دهد . از او بزرگ تر کسی به دنیا نیامد . » هم چنین در کتاب معروف هندوها چنین اشاره شده است : « پادشاهی دنیا ، به فرزند سید خلایق در دو جهان (کشن) تمام شود و کسی باشدئ که بر کوه های شرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان ، کارکنان او باشند . جنّ و انس در خدمت او شوند و از « سودان » که زیر خط استواست تا سرزمین « تسعین » که زیر قطب شمال است و ماورای بحار را صاحب شود و دین خدا زنده گردد و نام او « ایستاده » (قائم) باشد و خداشناس باشد . » به بیان زیباتر ، در کتاب مهارباراتا و کتاب پورانه ها در این خصوص آمده است : « همة ادیان معتقدند که در پایان هر دوره ای از تاریخ ، بشر از لحاظ معنوی و اخلاقی رو به انحطاط می رود و چون طبعاً و فطرتاً در حال هبوط و دوری از مبدأ است و مانند احجار به سوی پایین حرکت می کند و نمی تواند به خودی خود به این سیر نزولی و انحطاط معنوی و اخلاقی خاتمه دهد ، پس ناچار روزی یک شخصیت معنوی بلند پایه که از مبدأ وحی و الهام سرچشمه می گیرد . ظهور خواهد کرد و جهان را از تاریکی جهل و غفلت و ظلم و ستم نجات خواهد داد و . . . »

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 18