مجله نوجوان 184 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 13

اين چه كاري است كه مي كنيد ؟ يك بار فردي تعدادي قرآن در قطع كوچك كه فقط حاوي چند عدد از سوره هاي قرآن است را آورده بود تا پس از امضاي امام براي رزمندگان جبهه ها هديه ببرد . وقتي يكي از آقايان پاكت محتوي قرآن ها را برداشت و به طرف امام نزديك كرد ، امام به گمان آن كه طبق معمول كه گاهي نبات و امثال آن را براي تبرك خدمتشان مي برديم ، خدمتشان مي برديم ، دستشان را جلو آوردند ولي وقتي چشمشان به داخل پاكت افتاد فرمودند : «اين ها چيست ؟ » به عرض رسيد : «قرآن هايي است كه براي تبرك خدمتتان آورده اند . » امام كه هميشه حركاتش كاملا آرام و معقول بود ناگهان به طور بي سابقه اي با شتاب و شدت مضطربانه اي دستشان را عقب كشيده و با لحن تند و عتاب آميز فرمودند : « من قرآن را تبرك كنم ؟ اين چه كارهايي است كه مي كنيد ؟ » برداشت هايي از سيرة امام خميني؛ ج3 ، ص10

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 13