مجله کودک 136 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 136 صفحه 3

سرو سبز تنها وحید نیکخواه آزاد تو درختی بودی برگ و بارت همه سبز از نفس های بهار شاخسارت همه سبز لاله زاری بودی تن و جانت همه سرخ همصدا با رگبار واژگانت همه سرخ آسمانی بودی همه آبی، آبی پشت طوفان ها هم آفتابی، آبی باغ سبزی بودی در خزانی همه زرد سروسبزی تنها در جهانی همه زرد مقدمه ماجرای اسلامی آوردن ادواردو آنیلی فرزند یکی از ثروتمندترین افراد ایتالیا و سپس مرگ مرموز و مشکوک او تاثیری که دیدار با حضرت امام (ره) بر ذهن و فکر ادواردو بر جا گذاشت. نقش صهیونیست ها در کشتن او اقداماتی که او به سود اسلام در ایتالیا انجام داد و مطالب خواندنی دیگر از زندگی و رفتار ادواردو آنیلی در کتاب در مجله این شماره که ویژه نامه ای به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام است گردآوری شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 136صفحه 3