مجله کودک 136 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 136 صفحه 25

توجه: جدول این شماره به طور استثناء جایزه داد. جدول ویژه رمز دار برای حل جدول این شماره شما باید نام بعضی از کتاب هایی را که موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) درباره ایشان به چاپ رسانده است و فهرست آنها در زیر آمده در جدول پیدا کنید. یادتان باشد حروف کله های هر نام که در زیر آنها خط کشیده شده است به طور پراکنده در جدول قرار دارد. شما باید روی این حروف (البته بعد از پیدا کردن کلمه های هر عبارت) در جدول خط بکشید. به طور مثال در مورد نام کتاب امام و دفاع مقدس حروف کلمه های آن به سه بخش امام و دفاع مقدس تقسیم می شود که هر کلمه در یک جای جدول قرار گرفته است. بعد از پیدا کردن هر کلمه روی حروف آن خط بکشید (ما برای راحتی و راهنمایی شما روی حرف «و» در این عبارت در جدول خط کشیدیم) یادتان باشد این حروف از چپ به راست راست به چپ بالا به پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته است. بعد از پیدا کردن حروف همه کلمه ها از باقی مانده حروف چند کلمه (9 کلمه) در نقاط مختلف جدول به طور به هم ریخته پیدا می شود. شما باید این کلمه ها را مرتب کنید و رمز 9 کلمه ای این جدول را که از بیانات امام خمینی (ره) است و ایشان به مناسبت 22 بهمن در سال 58 ایراد فرموده اند پیدا کنید و برای ما بفرستید تا در قرعه کشی این مسابقه شرکت داده شوید. یادتان باشد تا 2 هفته بعد از انتشار این شماره از مجله فرصت دارید تا پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید روی پاکت حتما بنویسید: پاسخ جدول ویژه رمزدار (شماره 136). به 3 نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح داده اند به قید قرعه جوایزی اهدا می شود. فهرست بعضی از کتاب های موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) پرتوی از خورشید/ امام و دفاعق مقدس/ فصل سبز/ صحیفه دل/ آینه حسن. پرتوی از خورشید امام و دفاع مقدس فصل سبز صحیفه دل آیینه حسن پاسخ جدول شماره گذشته جدولی با 2 خانۀ تیره تلاش برای قطع رابطه ادواردو با مسلمانان خانواده آنیلی به شدت تلاش می کردند که هر رابطه ای بین او و دوستان مسلمانش را قطع کنند. مثلا به یکی از دوستان مسلمان او پیشنهاد کرده بودند. ماهیانه 5000 دلار به تو می دهیم. ماشین هم در اختیار می گذاریم به شرط آن که با ادواردو قطع رابطه کنی!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 136صفحه 25