مجله کودک 136 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 136 صفحه 30

از چوپانی تا بازرگانی فصلی کوتاه از داستان کودکی و نوجوانی پیامبر عزیزما حضرت محمد مصطفی (ص) - قسمت ششم سالها پیش از آن که حضرت محمد (ص) به مقام پیامبری برسد به بهترین صفت های اخلاقی شهرت پیدا کرده بود. یکی از این صفت ها امانتداری و راستگویی او بود. او هیچ وقت دروغ نمی گفت حتی به شوخی! همه مردم مکه حتی مشرک ترین آنها محمد را شخصی امین و درستکار می دانستد. وقتی که محمد فقط پانزده سال داشت هیچ کسی از طایفه قریش اسم او را بدون صفت امین به زبان نمی آورد. معنای کلمه «امین» پیش ما «درستکار» و «امانت دار» است. ولی این کلمه پیش عرب های آن روز معنای بالاتر و بزرگتری هم داشت و آن وفاداری بود یعنی وفا به عهد و پیمان محمد از همان کودکی اگر به کسی قولی می داد یا با کسی پیمانی می بست حتما به آن عمل می کرد. درباره این صفت ممتاز پیامبر قصه زیبایی نوشته اند: ماجرای انتخاب نام مهدی گفتیم که ادواردو پیش از انقلاب اسلامی مسلمان شده بود و نام هشام عزیز را برای خود بر گزیده بود. او پس از پیروزی انقلاب و تماس با دوستان ایرانی خود به مذهب شیعه می پیوندد. در سال 1359 زمانی که آقای حجازی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به ایتالیا سفر می کند با ادواردو آشنا می شود و نام مهدی را برای ادواردو انتخاب می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 136صفحه 30