مجله کودک 430 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 4

یک خاطره هزار پند من یک طلبه بیش نیستم در سال 1338 هجری شمسی، حضرت امام خمینی (س) به علت بیماری در قم به پزشک مراجعه کردند. پزشکان بیماری ایشان را تشخیص ندادند. از این رو به حضرت امام پیشنهاد کردند که در منطقهای خوش آب وهوا استراحت کنند تا اگر بر اثر کار زیاد تدریس، عارضهای پیش آمده باشد، رفع شود. حضرت امام در آن ایام هم صبح و هم عصر درس میدادند و برای هر نوبت درس دادن باید حداقل 5 تا 8 ساعت مطالعه میکردند تا شاگردانشان که صدها نفر بودند از نظر درسی بینیاز شوند و وقتشان تلف نشود. Õ نام هواپیما: مسراشمیت ـ کومت Õ کشور سازنده: آلمان Õ موتور: «والتر» برونسوز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 4