مجله کودک 430 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 5

عدهای پیشنهاد کردند که امام به کرج مسافرت کنند و تابستان را در آنجا بگذرانند. منزلی در کرج برای آن بزرگوار مهیا شد و ایشان به همراه پسرانشان مرحوم شهید آیتا... حاج آقا مصطفی و مرحوم حجتالاسلام حاج احمد آقا ــ که در آن زمان پانزده ساله بودند ــ به کرج وارد شدند منزل امام در طبقه فوقانی بود و پلههای زیادی داشت. شخصی به ایشان عرض کرد: «خوب بود این منزل یک آسانسور هم داشت. شما چطور از این پلهها بالا و پایین میروید؟» امام فرمودند: با پاها، یعنی همین نعمتی که خدا عنایت کرده است، پایین و بالا میروم. در همان روز اول ورود، یکی از روحانیان کرج خدمت حضرت امام رسید و گفت: «بیخبر آمدهاید و بدون استقبال و ما اینگونه مایل نیستیم از شما استقبال شود.» حضرت امام فرمودند: من یک طلبه بیش نیستم و شایسته این مطالب شما نمیباشم. Õ حداکثر سرعت: 955 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 1900 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 5