مجله کودک 430 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 6

هدیةگلفروش محله جواد محقق گلفروش سر کوچة ما باز هم مثل گل، شاد و خندان میگذارد برایم کناری چند شاخه گل از توی گلدان  بعد میپیچد آن شاخهها را با کمی برگ و روبان و یک سیم ناگهان مینشیند نگاهش مثل یک شاپرک، روی تقویم طول بال: 5 متر و 85 سانتیمتر اسلحه: دو مسلسل 30 میلیمتری کانن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 6