مجله کودک 430 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 12

جامدات است. کارخانجات مختلف خودروسازی، صنایع پزشکی، صنایع غذایی، ذوب فلزات، صنایع نفت و از این دست را در نظر بگیرید. مراکز تولید و کارخانهها دارای اجزاء و ماشینآلات مختلفی هستند که طراحی آنها برعهده مهندسان مکانیک جامدات است. بدنه یک هواپیما را در نظر بگیرید. این بدنه باید بهگونهای طراحی و ساخته شده باشد که تاب مقاومت دربرابر شرایطی که در آن قرار میگیرد را داشته باشد. تا حد امکان نباید سنگین باشد و درعین حال باید از استحکام کافی برخوردار باشد. Õ و مکانیک سیالات؟ هر چیزی که جامد نباشد سیال است. مایعات و گازها سیالند. از گازی که در لولههای پشت یخچال در جریان است و هوای داخل آن را خنک میکند و از سیستمهای تهویه مطبوع در نظر بگیرید تا نیروگاههای آبی و حرارتی. مکانیک سیالات طراحی و محاسبه اجزاء سیستمهایی را برعهده دارد که اساس کارشان مبتنی بر تبدیل انرژی، انتقال حرارت و جرم است. شاید پیش آمده باشد که وارد فروشگاهی شده باشید و به محض ورود جریان هوای زیادی را روی بدن خود احساس کرده باشید. اگرچه در این فروشگاه باز است اما شما شاهد اختلاف حرارت بین محیط داخل فروشگاه و بیرون از آن خواهید بود. در واقع دیواری از جریان هوا ایجاد شده است که مانع از تبادل دما بین محیط بیرون و داخل فروشگاه میشود. حالا طراحی و محاسبه اینکه چه فنهایی، به چه تعداد، با چه قدرتی و در چه جاهایی از این فروشگاه باید نصب شود تا این شرایط برای آن مکان فراهم شود به مکانیک سیالات مربوط میشود. مثالهای زیاد دیگری را هم میتوان زد. مثلاً میتوان وارد بحث هیدرولیک شد و... Õ هیدرولیک چیست؟ ساختارهایی که انتقال نیرو را توسط یک سیال انجام میدهند. بازوی یک جرثقیل آنقدر قدرت دارد که میتواند یک تیرآهن چند متری سنگین را از زمین بلند کند. دستگاههای پرس پرقدرتی که با یک ضربه ورقات ضخیم فلز را شکل میدهند و مثلاً یک کاپوت یا گلگیر ماشین را میسازند. Õ طول بال: 9 متر و37 سانتیمتر Õ اسلحه: دو مسلسل 7/12 میلیمتری ـ 3 مسلسل 20 میلیمتری کانن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 12