مجله کودک 430 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 18

پیش به سوی عصر مغز افراز! دانشمندان عقیده دارند قرن 21 که 10 سال از آن را گذراندهایم، عصر حکومت مغز و عقل انسان بر جهان است. انسان تا کنون دو دوره مهم یا دو موج بزرگ و انقلابی را در طول تاریخ خود تجربه کرده است. اولین موج یا اولین انقلاب مهم انسان، انقلاب کشاورزی بود که قرنها پیش روی داد و هزاران سال هم به طول انجامید. سپس در قرن 17 میلادی انقلاب بزرگ دیگری را شروع کرد که به انقلاب صنعتی معروف است. انواع کارخانههای مختلف، محصول انقلاب بزرگ صنعتی است. Õ طول بال: 10 متر و 20 سانتیمتر Õ اسلحه: سه مسلسل 7/7 میلیمتری ـ حداکثر ظرفیت حمل بمب: 370 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 18